Rollen en functies

DeMaekerij

De Maekerij: méér dan een hobbyclub

In de smalle en gezellige Mechelsestraat in Leuven huist sinds maart de Maekerij, het eerste talentencafé van Vlaanderen. De zaak wordt uitgebaat door twee enthousiaste en hartverwarmende dames en vormt een ontmoetings- en verbindingsplek voor Leuvenaars om samen in huiselijke sfeer aan hun talenten te werken.

DushanHanuska-Lic.CreativeCommons:https://flic.kr/p/sKyrAp

Een humanistische kijk op educatie

In dit derde blogbericht over de dialoogtekst ‘Rethinking Education. Towards a global common good?’ van UNESCO, kom je meer te weten over de humanistische kijk van leren. Deze visie overstijgt de economische finaliteit van leren en zet in op competenties en vaardigheden die mensen nodig hebben in een rechtvaardige en duurzame samenleving.

Foto: John Morgan - Lic. Creative Commons

De functies van het SCVW

De functies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk staan in het hart van onze praktijken. Het gaat om de educatieve, de gemeenschapsvormende, de culturele en de maatschappelijk activerende functie. Een functie is geen doelstelling. Het begrip functie refereert aan de aard van de activiteiten die organisaties op touw zetten om een bepaalde doelstelling te realiseren en situeert …

De functies van het SCVW Lees verder »

Foto: Koen Broos - Unie der Zorgelozen iov. Socius

De sociaal-culturele methodiek

Het gedeeld begrip van personen die sociaal-cultureel handelen werd en wordt regelmatig onderzoeksmatig in kaart gebracht. Dit leidde in 2003 tot het theoretisch concept van de sociaal-culturele methodiek. Het concept zet de bakens uit voor het sociaal-cultureel handelen: “Wat is het wel?” en “Wat is het niet?”. Tezelfdertijd biedt de methodiek ook een antwoord op …

De sociaal-culturele methodiek Lees verder »

Foto: Luigi Mengato - Lic. Creative Commons

Competenties

Als je in Vlaanderen niet over het juiste diploma beschikt, kom je moeilijk aan bod op de arbeidsmarkt of heb je geen toegang tot bepaalde opleidingen. Nochtans kan je heel wat geleerd hebben op andere plekken en momenten in je leven dan op de schoolbank: op de werkplek, als vrijwilliger, tijdens cursussen in je vrije …

Competenties Lees verder »

Scroll to Top