mei
24
2024

UCLL biedt 5 alternatieve opleidingswegen naar een job in het sociaal werk.

Beroeps- en competentiekader, Sociaal-cultureel werken

Nieuws

Ben jij geïnteresseerd in het verhaal achter de mensen? En wil je hen de levenskwaliteit schenken die ze verdienen? Mooi! Maak werk van jouw engagement.

De opleiding Sociaal Werk van UCLL helpt je graag op weg.

Als sociaal werker ondersteun je groepen of mensen hun weg te vinden in de samenleving. Je kan werken in een sociale dienst, sociaal-juridische hulpverlening, straathoekwerk, buurtwerk, verenigingsleven, jeugdwerk, maatwerkbedrijven … Vele organisaties zijn op zoek naar nieuwe werkkrachten.

UCLL biedt momenteel – naast het voltijds-reguliere traject – verschillende alternatieve trajecten aan om het diploma te behalen.  Misschien is er wel een traject op jouw maat geschreven.

 1. Behaalde je reeds een bachelordiploma in het sociaal-agogische werk (orthopedagogie, toegepaste psychologie …) of een ander min of meer verwant diploma van een professionele of academische bachelor, dan kan je instappen in een verkort traject van 90 of 120/119 studiepunten. Reken hiervoor op een studieduur van 2 jaar. Meer info.
 2. Behaalde je reeds een graduaatsdiploma maatschappelijk werk, sociaal-cultureel werk, syndicaal werk, dan kan instappen in een verkort traject van 90 studiepunten. Meer info.
 3. Ben je als werkzoekende ingeschreven bij de VDAB en ben je bereid een dagopleiding te volgen?  Dan kan het volledige 3-jarige traject volgen met behoud van je werkloosheiduitkering en studiekosten vergoed door de VDAB. Voor meer info en voorwaarden.
 4. Je bent aan het werk, maar je overweegt een switch in je loopbaan. Je wil werk en studie combineren. Dan kan je inschrijven voor het werktraject Sociaal Werk – Maatschappelijk Werk gespreid over 4 jaar. Meer info.
 5. Je werkt al een tijdje in de sector als sociale professional, maar je beschikt niet over het juiste diploma om je loopbaan verder uit te bouwen. Mogelijk kan je via een EVC-procedure je kunnen aantonen en daarmee een aantal vrijstellingen verwerven en de opleiding in een kortere tijdspanne afwerken. Meer info.

Naast de trajecten om het diploma te verwerven, biedt UCLL vanaf het academiejaar 24-25 ook twee micro-credentials (korte programma’s) aan voor huidige en toekomstige professionals in de brede jeugd- sociaal-culturele sector. Meer info. Het gaat om twee clusters van opleidingsonderdelen aan waarvan de inhoud aansluit bij de kernopdracht van medewerkers in organisaties met een sociaal-culturele opdracht: 

 • Groepsdynamica – werken in en met groepen
 • Sociaal-cultureel werken.

Tenslotte kunnen sociale professionals zich bijscholen in enkele postgraduaten. Meer info.

 • Postgraduaat Bemiddeling (specialisatie familiale en sociale bemiddeling)
 • Postgraduaat Ervaringsgericht ontwikkelen in groepen
 • Systemische counseling in samenwerking Interactieacademie (Postgraduaat Samenwerkingsgericht en systemisch werken met individuele cliënten en paren
 • Postgraduaat Samenwerkingsgericht en systemisch werken met gezinnen)
 • Postgraduaat Hulpverlening bij kindermishandeling.

Mieke Vasseur

Mieke Vasseur

Scroll to Top