feb
2
2022

Uniek onderzoek naar veerkracht gemeenschapsleven

Internationaal, Vrijwillige inzet

Nieuws

Hoe het lokale gemeenschapsleven zich ontwikkelt en welke kenmerken het heeft is vaak onderbelicht. Onderzoek in het Nederlandse ‘s-Hertogenbosch laat zien dat het gemeenschapsleven veerkrachtig is, organisaties niet zomaar omvallen en de wil om iets goeds te doen voor een ander niet snel verdwijnt.

Het onderzoek naar de veerkracht van het gemeenschapsleven in ’s-Hertogenbosch, uitgevoerd in 2020 en 2021 onder meer dan 1.000 organisaties, is voor zover bekend het eerste uitvoerige onderzoek naar de lokale samenleving in Nederland. Aanleiding was de opkomende COVID-19 pandemie die een variatie van sociale beperkingen met zich mee heeft gebracht.

Hetonderzoek laat zien dat het gemeenschapsleven veerkrachtig is, organisaties niet zomaar op omvallen komen te staan en de wil om iets goeds te doen voor een ander niet snel verdwijnt. Het leidde tot verrassende conclusies zoals:
– de veerkracht van lokale organisaties is groter dan verwacht;
– sectoren zijn sterk verschillend, geen enkele sector is en reageert hetzelfde;
– ondersteuning van organisaties loont, hierdoor bloeit het gemeenschapsleven weer op;
– toch zijn er ook problemen die dieper zitten, en niet zomaar opgelost zullen worden.
Dit soort onderzoeken zijn daarom sterk de moeite waard om uit te voeren.

Er is een duidelijk gebrek aan kennis, wat door de pandemie uitgelicht is geworden. Gebleken is dat de beeldvorming over het gemeenschapsleven, bijvoorbeeld in de media of onder beleidsmakers, vaak een zorgelijke inslag heeft, zo ook tijdens de coronacrisis én dat er geen goede basislijn is om de uitkomsten van het Bossche onderzoek te vergelijken. Het is daarom moeilijk te zeggen welke ontwikkeling ook zonder de pandemie zich hadden getoond.

De onderzoekers, prof. dr. Lucas MeijsIvo Geers Msc. en Jan de Rond, raden aan om soortgelijk onderzoek ook elders te doen én het onderzoek minstens één keer per twee jaar uit te voeren. Daarom is een handleiding gemaakt voor iedereen met interesse in de wijze waarop het onderzoek naar het gemeenschapsleven is uitgevoerd.

Bron: www.vrijwilligerswerk.nl


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top