mei
12
2022

Beleidscoördinator (80% tot 100%)

Beleidscoördinator (80% tot 100%)

Plaats van tewerkstelling:
Brussel

Reageren voor:
02/06/2022

Netwerk tegen Armoede vzw logo

Netwerk tegen Armoede vzw

https://www.netwerktegenarmoede.be/nl

In het Vlaams Netwerk tegen Armoede werken 57 verenigingen waar mensen in armoede
het woord nemen samen om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In deze
verenigingen in Vlaanderen en Brussel verzamelen we de ervaringen en de expertise van
mensen in armoede. Vanuit deze expertise en een mensenrechtenbenadering formuleren we
oplossingen waarmee een structureel armoedebeleid vorm kan krijgen. Het kruisen van
kennis met ervaringskennis van mensen in armoede en de participatie van mensen in
armoede aan beleidsprocessen en belangenbehartiging zijn onze kerntaak.

Als beleidscoördinator maak je deel uit van een driekoppig coördinatieteam en werk je mee
aan het realiseren van de missie, visie en het strategisch meerjarenplan 2021-2025. Als
lid van het coördinatieteam ben je een bondgenoot in het verder optimaliseren van onze
interne werking. Je geeft mee vorm aan het strategisch beleid en de uitvoering ervan
onder leiding van de algemeen coördinator.
In jouw functie als beleidscoördinator fungeer je als een ervaren coach voor een gedreven
team van beleidsmedewerkers en lever je ook zelf een directe bijdrage aan het
beleidswerk op een aantal transversale of actuele thema’s (bijv. sociaalrechtvaardige
klimaattransitie, e-inclusie, diversiteit en inclusie).
Als coach haal je het beste uit de diverse beleidsmedewerkers die elk expert zijn in hun
thema. Onze vier hoofdthema’s uit het meerjarenplan 2021 – 2025 zijn: recht op onderwijs,
wonen, werk en een inkomen boven de armoedegrens. Je zorgt voor strategische
afstemming tussen de diverse beleidsdomeinen in het zetten van doelen, plannen van
lobbywerk en belangenbehartiging en het behalen van doelen per beleidsdomein. Als
beleidscoördinator ken je de processen van belangenbehartiging en de diverse wijzen om
deze vorm te geven binnen de complexiteit van België met zowel lokale, regionale als
federale bevoegdheden. Je hebt de eindverantwoordelijkheid voor het het beleidswerk
zowel doorheen verticaal als horizontaal permanent armoedeoverleg zoals bepaald in het
Armoededecreet. Je levert een aanzienlijke bijdrage aan de externe communicatie door
een intense samenwerking met het communicatieteam en je brieft de woordvoerders van het
Netwerk tegen Armoede.
Je fungeert als vertegenwoordiger van het Netwerk tegen Armoede voor overheden,
middenveldorganisaties en partners en verbindt actief met andere relevante netwerken en
stakeholders. Het is aan jou om als expert beleidsbeïnvloeding opgebouwde expertise,
kennis en ervaringen van verenigingen en het Netwerk tegen Armoede in kaart te brengen
en te ontsluiten.
Je werkt vanuit een gedragenheid van mensen in armoede, de leden van het netwerk, het
team en het bestuur. Je werkt nauw samen met andere collega’s van het Netwerk tegen
Armoede. We zoeken een teamspeler die tegelijk eindverantwoordelijkheid kan dragen.

Taakomschrijving

● Je bent verantwoordelijk voor het beheren van alle beleidsgerichte activiteiten
Je ziet en creëert kansen, maakt gebruik van verschillende perspectieven, denkt en
handelt resultaatgericht. Je levert vanuit deze rol een cruciale bijdrage aan de
missie van alle lidorganisaties en het Netwerk tegen Armoede. Dit omvat:
○ Analyseren van evoluties in maatschappelijke en politieke context op het vlak
van armoede(bestrijding) en het mee strategisch uitstippelen van processen
van belangenbehartiging op de diverse beleidsthema’s
○ Inventariseren en ontsluiten van opgebouwde expertise, kennis en ervaring
van verenigingen en het Netwerk tegen Armoede.
○ Aansturen van de opmaak van het jaarplan en werkingsverslagen
○ Projectbeheer van specifieke beleidsgerichte activiteiten
○ Initiëren en organiseren van dialoog en netwerking met overheden, partners
en andere relevante oplossingsactoren
○ Vertegenwoordigen van het Netwerk tegen Armoede, in tandem met
ervaringsdeskundigen, in diverse overlegorganen, adviesraden en op
studiedagen en/of netwerkevents.
○ Inhoudelijk prioriteiten stellen en dagdagelijks keuzes maken in welke
opportuniteiten we wel of niet benutten in processen van belangenbehartiging.
○ Zelf ook op actuele beleidsthema’s aan belangenbehartiging doen
○ Uitbouw van een divers netwerk van stakeholders
● Je coacht een gedreven team van beleidsmedewerkers en vormt samen met hen
een collega om gemeenschappelijke doelstellingen te realiseren. Je stemt hierbij af
met elkaar en andere medewerkers van het netwerk. Je levert vanuit deze rol een
bijdrage aan het HR-beleid van het Netwerk tegen Armoede.
● Je hebt een hart voor de verenigingen waar mensen in armoede het woord
nemen: je beluistert hun noden, vertrekt vanuit hun ervaringsdeskundigheid, je vormt
en ondersteunt hen in functie van het opzetten van participatie- en inspraakprocessen
aan het beleidswerk.
● Je brengt de kennis van mensen in armoede en hun verenigingen naar buiten
doorheen de organisatie en tijdens publieksmomenten, studiedagen of webinars.
● Je geeft vanuit jouw expertise occasioneel vorming of bent gastspreker in een
panel, met en vanuit de ervaring van mensen in armoede

Profiel

● Je staat achter de missie en visie van het Netwerk tegen Armoede
● Je beschikt over een masterdiploma of een bachelordiploma met minstens 5 jaar
relevante werkervaring
● Je beschikt over een doorgedreven inhoudelijke kennis van de complexiteit van
armoede en hoe die te bestrijden vanuit een mensenrechtenvisie
● Je bent een analytische generalist die onderliggende processen van
beleidsbeïnvloeding helder kan verwoorden en tegelijk een concreet actieplan kan
ontwikkelen
● Je hebt ervaring in project-, proces- en verandermanagement van NGO’s en
belangenbehartiging
● Je hebt ervaring in armoedebestrijding en belangenbehartiging
● Je bent een diplomatische en strategische netwerker
● Je beschikt over een enthousiasmerende basishouding om samen met mensen in
armoede, hun verenigingen en een gedreven staf resultaten te boeken
● Je hebt sterke communicatieve vaardigheden (zowel verbaal als schriftelijk)
● Je bent analytisch sterk en kan zelfstandig werken
● Je kan spreken voor en werken met groepen mensen met zeer diverse
achtergronden
● Je beschikt over organisatietalent, weet hierbij prioriteiten te stellen en kan evalueren
en bijsturen
● Je neemt initiatief, werkt efficiënt en bent stressbestendig
● Je hebt geen probleem met verplaatsingen binnen Vlaanderen en Brussel.
● Je hebt affiniteit met de leefwereld van mensen in armoede, de werking van
verenigingen waar armen het woord nemen en de bredere sociale sector
● Ervaring met financiële, administratieve processen en ICT is een troef

Aanbod

voltijds of 4/5de contract van onbepaalde duur
● Je krijgt het vertrouwen om mee het strategisch beleid vorm te geven en uit te voeren
● Je komt in een waardengedreven organisatie terecht die gaat voor sociale impact op
lange termijn, die in de frontlinie staat van de strijd tegen armoede vanuit een zeer
sterke visie op sociale rechtvaardigheid en mensenrechten
● Je hebt het voorrecht om dagdagelijks in partnerschap met onze verenigingen en
mensen in armoede te werken
● Een loon conform de socioculturele sector (paritair comité 329) met overname van
relevante anciënniteit (max. 15 jaar)
● Volledige terugbetaling woon-werkverkeer met openbaar vervoer en/of
fietsvergoeding, gsm-abonnement en laptop
● Een warme en zorgende werkomgeving met een gedreven team dat tegelijk zeer
divers is (een 15-tal collega’s) en met voldoende momenten ook om samen te
ontspannen en te verdiepen.
● Een flexibele werkcultuur met glijdende werktijden en veel mogelijkheden tot telewerk
● Zeer vlot bereikbaar kantoor, vlakbij station Brussel-Noord (600 meter)

● Onmiddellijke indiensttreding (bespreekbaar: start ten allerlaatste op 1/9/22)

 

 

Praktisch

Bezorg jouw kandidatuur ten laatste op donderdag 2 juni 2022 aan algemeen coördinator
Heidi Degerickx via heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be. Stuur een persoonlijke
motivatiebrief samen met jouw cv waaruit jouw motivatie, opleiding(en), ervaring en jouw
professionele loopbaan blijken.
Bijkomende informatie nodig?
Neem contact met Heidi Degerickx via heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.be.
Het Netwerk tegen Armoede voert een gelijkekansenbeleid. Kwaliteiten van mensen zijn
doorslaggevend, ongeacht hun leeftijd, geslacht, etnische afkomst, seksuele geaardheid,
religie, handicap of nationaliteit.

Plaats van tewerkstelling

Vooruitgangstraat 323/6
1030 Schaarbeek

Inhoudelijke contactpersoon

Heidi Degerickx
heidi.degerickx@netwerktegenarmoede.beScroll naar top