jul
8
2024

Bestuurder met een hart voor eerlijke en gezonde landbouw

Bestuurder met een hart voor eerlijke en gezonde landbouw

Plaats van tewerkstelling:
Brussel

Reageren voor:
31/12/2024

Wervel vzw logo

Wervel vzw

http://wervel.be
https://www.facebook.com/Wervelvzw

Wervel (werkgroep voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw) is een beweging die vanuit verbinding werkt aan een gezond en democratisch landbouw- en voedselsysteem. We maken alternatieven zichtbaar waar mensen voedsel weer in eigen handen nemen, met eerlijke prijzen voor boeren, ecologisch herstellend en voeding als mensenrecht. Kortom: met respect voor boeren, burgers en onze planeet.

Wervel inspireert het debat over voedselvoorziening door burgers en boeren te verbinden, door innovatieve praktijken te ontwikkelen, door bestaande alternatieve systemen te ondersteunen, door opgebouwde kennis te verspreiden en problematieken aan te kaarten bij beleidsmakers, zowel lokaal als mondiaal.

Taakomschrijving

Hoe zien wij jouw rol als bestuurslid? 

 • Je draagt samen met je collega-bestuursleden de finale verantwoordelijkheid voor de strategische leiding en de financiële monitoring van Wervel.
 • Je versterkt zakelijk en inhoudelijk onze beweging.
 • Je verankert Wervel als vitale, dynamische en toekomstbestendige organisatie in het groeiend agro-ecologisch landschap.
 • Je ondersteunt de samenwerkingsrelaties met andere actoren in het landschap verder uit.
 • Je neemt deel aan de 2-maandelijks bestuursvergaderingen (online en fysiek), de algemene vergadering (2 maal per jaar) en de jaarlijkse strategische bijeenkomst met team en Wervelaars

Profiel

Met welke competenties sta jij je collega-bestuurders bij?

We zijn op zoek naar iemand met

 • Duidelijke visie op de transitie naar een gezond en democratisch voedselsysteem die aansluit bij de missie en visie van Wervel;
 • Stevige voeling met het agro-ecologische landschap en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Bekwaamheid om Wervel te positioneren als een organisatie waar burgers mee hun schouders willen onder zetten en partnerorganisaties graag mee willen samenwerken;
 • Strategisch en ondernemend inzicht met zin voor innovatie;
 • Overtuigings- en daadkracht;
 • Eventuele ervaring in subsidiedossiers en socio-cultureel volwassenenwerk.

Aanbod

Wat mag je van ons verwachten?

 • Uitdagend mandaat;
 • Organisatie met een gedreven team van medewerkers en vrijwilligers;
 • Coördinator die de bestuurswerking ondersteunt;
 • Onkostenvergoeding voor transport.

Praktisch

Ben je overtuigd?

Bezorg je motivatie en CV aan Linde Camps, coördinator (linde@wervel.be). Je kan ook bij haar terecht met je vragen.

Plaats van tewerkstelling

Edinburgstraat 26
1050 Elsene

Inhoudelijke contactpersoon

Linde Camps
linde@wervel.be
0476554198

 Scroll to Top