jun
20
2024

Buurtnetwerker

Buurtnetwerker

Plaats van tewerkstelling:
Dienstencentrum De Rotonde

Reageren voor:
05/08/2024

Dienstencentrum De Rotonde

https://www.ldc-de-rotonde.be

Dienstencentrum De Rotonde vzw is een van 19 erkende Brusselse lokale dienstencentra.

Wij zijn een ontmoetingsplaats in Ganshoren voor ouderen en mensen met een nood aan zorg. Ons doel is mensen in staat te stellen zolang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen, hun zelfstandigheid te behouden en hun sociaal netwerk te versterken. We doen dit via onthaal, ontmoeting, informatieve, ontspannende, vormende en buurtgerichte activiteiten. Daarnaast bieden we ook aangepaste en ondersteunende diensten, soms binnen het eigen aanbod, soms via doorverwijzing naar een meer gepaste dienst. We werken daarvoor met tal van organisaties samen.

In het kader van het duurzaam wijkcontract ‘De villa’s van Ganshoren’ zijn we op zoek naar een buurtnetwerker om ons project ‘Buren kennen buren’ uit te rollen in de wijk. We willen ontmoetingsmogelijkheden aanbieden voor ouderen en kwetsbare personen in de wijk, in de nabijheid van hun woonst. We willen de doelgroep versterken door hen wegwijs te maken in het bestaande aanbod van activiteiten en diensten, formeel en informeel (burenhulpnetwerk). Daarnaast willen we een aanbod op maat van de wijkbewoners uitwerken. We willen het sociaal weefsel in de wijk bevorderen door samen te werken met andere actoren uit de wijk en op deze manier bruggen slaan tussen gemeenschappen en doelgroepen.

Taakomschrijving

Je staat in voor de uitrol van het project. Dit zal verlopen in 3 fases:

 

Fase 1: Voorbereiding en onderzoek

 

 • Je bent actief lid van team De Rotonde
 • Je maakt kennis met onze netwerkpartners
 • Je maakt kennis met het burenhulpnetwerk Accolage Ganshoren
 • Je maakt kennis met het lokaal netwerk van actoren in de wijk
 • Je schrijft een plan van aanpak uit
 • Je installeert de stuurgroep en bepaalt opdrachten en bevoegdheden van de stuurgroep

 

Fase 2: Uitwerking en testen

 • Je installeert laagdrempelige en warme ontmoetingsplekken in de wijk teneinde mensen met elkaar in verbinding te brengen
 • Je organiseert toegankelijke activiteiten in eigen beheer & in samenwerking met andere lokale actoren – op maat en vraag gestuurd
 • Je installeert een aanspreekpunt en informatie- en doorverwijsgids
 • Je vormt een duo team met de antennebegeleider Accolage Ganshoren
 • Je organiseert vergaderingen van de stuurgroep
 • Je organiseert inspraakmomenten
 • Je neemt deel aan overlegplatformen van lokale actoren
 • Je stelt een jaarlijkse evaluatie en rapportering van het project op

 

Fase 3: afronding en implementatie

 • Je schrijft de randvoorwaarden uit voor een continuering van de werking in de wijk (bv outreachend aanbod van De Rotonde in het te bouwen Parkhuis in de wijk)

Profiel

 • Je hebt een hart voor ouderen en werkt graag voor en met ouderen
 • Je haalt energie uit het werken in een multiculturele omgeving, met mensen van verschillende afkomst
 • Je hebt aandacht voor de wensen en behoeften van de doelgroep
 • Je hebt een hart voor Brussel
 • Je weet van aanpakken en maakt je vlug een project eigen
 • Je bent in staat mensen te motiveren en hebt de nodige overtuigingskracht
 • Je bent een bruggenbouwer
 • Je werkt samen met externe partners, ziet win-win, dient wederzijdse belangen
 • Je hebt een positieve ingesteldheid
 • Je bent sterk in interpersoonlijke communicatie en bent integer
 • Je benadert iedereen op dezelfde manier en gaat respectvol om met iedereen
 • Je luistert actief zonder eigen interpretatie en handelt stimulerend
 • Organiseren is je op het lijf geschreven
 • Je bent een teamplayer
 • Je kan zelfstandig werken en jezelf aansturen
 • Je bent flexibel in werkplaats en werktijd (occasioneel weekend en avondwerk)
 • Je hebt een goede kennis van het Nederlands (schriftelijk en mondeling), een goede kennis van het Frans
 • Je hebt bij voorkeur een bachelordiploma, of gelijkwaardig door ervaring
 • Je bent vertrouwd met de standaard informatica-toepassingen

Aanbod

 • Een superdiverse job met een grote maatschappelijke impact
 • Een aangename en dynamische werksfeer
 • Je komt terecht in een klein gedreven team. Je zal sterk autonoom werken met veel ruimte voor eigen inbreng en geregelde momenten van samen aftoetsen
 • Een tewerkstelling van minimum 50%, maximum 75%
 • Een contract van bepaalde duur (maximum 4 jaar, looptijd van het duurzaam wijkcontract)
 • Een verloning binnen PC329.01, in loonschaal B1B of B1C
 • Mogelijkheid om relevante anciënniteit (max 10 jaar) over te dragen
 • Extralegale voordelen: maaltijdcheques
 • Aandacht voor work/life-balance met glijdende uren

Praktisch

Solliciteren kan op volgend adres: Dienstencentrum De Rotonde vzw, ter attentie van Maria Nicolas, centrumleider, Zeypstraat 47, 1083 Ganshoren, maria.nicolas@ldc-de-rotonde.be.

We ontvangen graag je CV en motivatiebrief tegen 21/7/2024.

Meer info te bekomen via 0488/57 67 47.

Plaats van tewerkstelling

Zeypstraat 47
1083 Ganshoren

Inhoudelijke contactpersoon

Maria Nicolas
maria.nicolas@ldc-de-rotonde.be
0488576747

 Scroll to Top