dec
2
2022

Coördinator Oeveracademie (80 % – contract onbepaalde duur)

Coördinator Oeveracademie (80 % – contract onbepaalde duur)

Plaats van tewerkstelling:

Reageren voor:
12/12/2022

vzw De Oever



ORGANISATIE

Vzw De Oever biedt veranderingsgerichte, professionele ondersteuning aan gezinnen en jongeren in situaties waarin de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen en jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf. We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit.

145 medewerkers helpen een 300-tal kinderen, jongeren en hun gezinnen de nodige krachten te vinden om zich optimaal te ontplooien, in te zetten op veiligheid en/of welzijn en opnieuw maatschappelijke aansluiting te vinden. We begeleiden vanuit Hasselt gezinnen in heel de provincie Limburg en soms ook ver daarbuiten.

De Oever is een warme en lerende organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en een participatieve cultuur. We werken vanuit een vlakke structuur en bouwen aan een wendbare en regelluwe organisatie, waarin de cliënt centraal staat. Als organisatie voorzien we in elke job ruimte en tijd voor innovatie en zelfontplooiing en zetten sterk in op actieve ondersteuning en individuele coaching van elke medewerker. We zijn een enthousiaste en dynamische organisatie met verschillende expertises. Binnen De Oever kan je doen waar je goed in bent! Passie en talent zijn onze drijfveren.

Vanuit nieuwe dynamieken in de hulpverlening en binnen onze organisatie willen we verder bouwen om ons stevig te positioneren en te profileren in het sterk veranderende jeugdhulplandschap. Daarom zoeken we een Coördinator Oeveracademie.

Taakomschrijving

OPDRACHT

We willen de komende jaren door het opzetten van de OeverAcademie actief blijven inzetten om onze veranderingsprocessen verder in goede banen te leiden en als organisatie verder te leren, te groeien en te ontwikkelen en dit in samenwerking met andere partners. Tegelijkertijd willen we ons verder ontwikkelen om te voorzien in een degelijk opleidings- en trainingsaanbod voor onze medewerkers. Hierbij willen we ons ook internationaal laten inspireren door actuele tendensen op te volgen en internationale sprekers en opleiders actief te betrekken.

Onze academie zal zich focussen op 3 domeinen:

– Intern aanbod: vorming, training, organisatiekaders, visie en competentieontwikkeling van medewerkers,

– Expertise door ontwikkelen en delen rond organisatieontwikkeling en onze inhoudelijk-pedagogische keuzes,

– Het opzetten van organisatie-overstijgende vormingen en trainingen in partnerschap.

Als Coördinator Oeveracademie verwachten we dat je De Oeveracademie coördineert, aanstuurt en opvolgt, in nauwe samenwerking met de betrokken stafmedewerkers, coaches en het directieteam. Je hebt hierbij zowel een interne als externe focus.

· Intern aanbod:

– Je brengt de vormings-, trainings-, opleidings- en ondersteuningsnoden in kaart en zoekt of ontwikkelt een aanbod op maat (inhoudelijk, partners en timing),

– Je bent verantwoordelijk voor de intro en inwerktrajecten van onze nieuwe collega’s en doet dit in nauwe samenwerking met het coachteam,

– Je maakt van de Oeveracademie een volwaardig trainings- en opleidingscentrum en bewaakt continu de kwaliteit.

· Expertise ontwikkelen en delen:

– Je staat in voor kennisborging en kennisdeling zowel intern en extern.

– Naast de focus op medewerkers en externen, sta je onder andere ook in voor het oprichten van oudergroepen.

– Je zorgt voor innovatie en geeft ruimte aan de labo-functie van de Oeveracademie,

– Je volgt de voortgang van De Oeveracademie op en stuurt bij indien nodig,

· Organisatie-overstijgende samenwerking

– Je gaat de dialoog aan en stemt af met diverse stakeholders, zowel intern als extern.

– Je gaat actief op zoek naar partners bij universiteiten en/of hogescholen om de kwaliteit, impact en effecten (bij cliënten, partners en medewerkers) in kaart te brengen en op die manier zorg je voor een wetenschappelijke onderbouwing.

– Je bent een vast aanspreekpunt zowel intern als extern,

– Je staat in voor alle communicatie betreffende de Oeveracademie,

Profiel

Wat verwachten we?

Je vertrekt vanuit een positief mensbeeld, gelooft in zelfleiderschap en beschikt over veel verantwoordelijkheidszin. Je zet in op verbinding en connecteert vanuit een gelijkwaardig partnerschap. Je werkt zelfstandig maar bent ook collegiaal en een teamplayer voor collega’s. Je bent creatief en je hebt vooral een dosis gezonde humor en relativeringsvermogen.

Meer concreet:

– Je bent gefascineerd door de missie en visie van De Oever vzw,

– Je beschikt over een “hands-on” aanpak en kan anderen inspireren en uitdagen,

– Je denkt en handelt op masterniveau en beschikt over enkele jaren relevante ervaring.

– Je bent een geboren netwerker en een vlotte communicator, zowel schriftelijk als mondeling.

– Je bent sterk geprikkeld door het concept van de Oeveracademie en wil je schouders hier graag mee onder zetten,

– Je hebt voldoende kennis en ervaring met het opmaken en uitvoeren van een VTO-plan en het coördineren van dergelijke processen,

– Je hebt kennis van het externe vormingsaanbod en zicht op de externe vormingsverstrekkers,

– Je hebt kennis van het functioneren van de organisatie en de sector of kan je hierin snel inwerken,

– Je kan medewerkers en externe partners meenemen en inspireren om mee deel uit te maken, samen te werken met of gebruik te laten maken van onze Oeveracademie.

– Je kan kritisch kijken naar het eigen handelen en desgevallend daarop bijsturen.

– Je bent gefascineerd door een bij uitstek cliëntgerichte aanpak en draagt onze positieve boodschap ook extern mee uit. Je deelt onze passie voor jeugdhulp!

We zoeken iemand waarin we onze kernwaarden (positief mensbeeld – gelijkwaardigheid – op(r)echtheid – goesting – verbondenheid – verbeelding – trouw) sterk herkennen

Aanbod

Wat bieden we?

– Een warme en lerende organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en dat ook vertaalt in haar organisatiemodel en HR-ontwikkelplannen,

– Je maakt deel uit van een enthousiaste en dynamische organisatie met verschillende expertises,

– Je mag rekenen op een inwerktraject met mogelijkheid tot individuele coaching en ondersteuning,

– Mogelijkheid tot interne en externe opleidingen en trainingen,

– Een verloning conform het PC 319.01 – loonschaal B1A-bis met de mogelijkheid om de relevante ervaring die je hebt opgebouwd mee te nemen,

– Maaltijdscheques van 4 €,

– Je krijgt een laptop en smartphone ter beschikking en kan flexibel en zelfstandig je werk plannen en dit op verschillende locaties, met mogelijkheid tot thuiswerken,

– Terugbetaling woon-werkverkeer,

– Extralegale vakantiedagen gekoppeld aan leeftijd,

– Toegang tot het online voordelenplatform You-P (benefits@work),

– Een contract van onbepaalde duur.

Praktisch

SOLLICITEREN

– Heb je interesse stuur dan ten laatste op 12/12/2022 je motivatiebrief en je C.V. door naar talenten@deoever.be.

– De eerste selectie zal gebeuren op basis van de ingezonden motivatiebrieven en C.V.’s. Indien je weerhouden wordt als potentiële kandidaat word je uitgenodigd voor een 1e gesprek dat zal plaatsvinden eind december 2022 of januari 2023 ter kennismaking. Hier peilen we naar je competenties en motivatie. We leggen je een casus voor waarbij gepeild wordt naar je manier van kijken, handelen en aanpak. Op basis van dit gesprek word je al dan niet weerhouden om deel te nemen aan een assessment. Op basis van het assessment word je uitgenodigd voor een finaal gesprek.

Plaats van tewerkstelling

Smetstraat 19
3500 Hasselt

Inhoudelijke contactpersoon

Katrien Winkelmolen
talenten@deoever.be
011859040



Scroll naar top