jul
8
2024

Educatief Medewerker GECO

Educatief Medewerker GECO

Plaats van tewerkstelling:
Sint-Jans-Molenbeek

Reageren voor:
02/09/2024

Abrusco vzwAbrusco vzw wil een positieve bijdrage leveren aan het welbevinden en het schools functioneren van jongeren uit het Nederlandstalig onderwijs die een link hebben met Brussel. Wij ambiëren een zo hoog mogelijk en passende kwalificatie voor deze kinderen/jongeren.

We zetten ons in om deze kinderen/jongeren en hun netwerk te coachen in hun onderwijstraject door hun vaardigheden te versterken en hen aanmoediging en ondersteuning aan te bieden. Dit steeds zo preventief mogelijk en rekening houdend met de context van de kinderen/jongeren.

Taakomschrijving

Je staat in voor het uitwerken, organiseren, geven en opvolgen van zowel individuele- als groepsbegeleidingsvormen voor kinderen/jongeren in het Brussels onderwijs. Daarnaast kan je ook ingeschakeld worden als jongerencoach en op een laagdrempelige manier structurele ondersteuning bieden in een specifieke school. Het begeleidingen van kinderen bij daginvulling binnen het project Neerhof behoort ook tot de inzetmogelijkheden.

 

Voor al deze mogelijke begeleidingsvormen vertrekken we vanuit de pijlers van onze organisatie: weerbaarheid, herstelgericht werken en verbindende communicatie.

Binnen lopende trajecten ben je een aanspreekpunt voor de kinderen/jongeren en ouders, de school, het CLB en andere betrokken partners. Je werkt op basis van onze leidende principes. Op deze manier tracht je het welbevinden en schools functioneren van kinderen/jongeren te verhogen.

Profiel

Je bent in het bezit van een diploma Bachelorniveau.

Je voldoet aan de voorwaarden GECO zoals bepaald door Actiris (zie link).

https://www.actiris.brussels/nl/burgers/geco-contract/

 

Jouw basishouding stemt overeen met de visie van Abrusco: je handelt vanuit het vertrouwen in de mens. Dit uit zich zoals bij elke medewerker van Abrusco in het geloof in onze vijf leidende principes: preventief werken, verbinding, vertrouwen, empoweren en samen op weg.

 

Naast het feit dat je mee overtuigd bent van de kracht en waarde van verbindende communicatie en herstelgericht werken, heb je ook inzicht in weerbaarheid gerichte methodieken en het preventieve karakter hiervan. Idealiter heb je reeds een stevige basiskennis van bovenstaande principes. Op z’n minst ben je bereid en enthousiast om je hierin te bekwamen.

 

Als educatief medewerker ga je diplomatisch en methodisch te werk, neem je initiatief en kan je plannen en organiseren. Enerzijds heb je een coachende houding ten opzichte van de doelgroep. Anderzijds leg je de nadruk op het zoeken naar samenwerking en consent. Je bent geïnteresseerd in het bouwen van bruggen en je kan constructieve en professionele contacten leggen met verschillende partners.

 

Je bent flexibel en op zoek naar zelfontwikkeling, je bent sterk in proactief handelen. je houdt van communiceren waarbij tweetaligheid (Nederlands – Frans) een pluspunt is.

Daarnaast kan je goed overweg met pc, internet, e-mail, sociale media en het MS-officepakket. Tot slot ben je bereid om je werktijd flexibel te organiseren. Het specifieke verloop van een schooljaar wordt immers gekenmerkt door drukkere en minder drukke periodes.

Aanbod

  • Voltijds contract van onbepaalde duur.
  • Werkregime van 38 uren per week.
  • Loon en anciënniteit volgens voorwaarden arbeidsplaats GECO en binnen paritair comité 329.01.

Praktisch

Gelieve je motivatie en CV via e-mail te sturen naar sollicitatie@abrusco.be t.a.v. Bart Hertens en dit ten laatste op vrijdag 30 augustus 2024.

De eerste selectie gebeurt op basis van je motivatie en CV. Als je sollicitatie wordt weerhouden dan nodigen we je graag uit voor de volgende stap. Die bestaat uit een gesprek, deels op basis van een casus die je ter plaatse voorbereidt. De gesprekken worden ingepland vanaf maandag 09 september 2024.

Wij mikken erop om op te starten zo snel mogelijk na deze datum, in onderling overleg.

Als je vragen hebt over deze vacature, aarzel dan niet om ons te contacteren via sollicitatie@abrusco.be of 0470 99.15.34 (Bart Hertens)

 

 

We moedigen iedereen aan om te solliciteren ongeacht leeftijd, handicap, afkomst, huidskleur, levensbeschouwing, seksuele oriëntatie, geslacht, genderidentiteit- en expressie.

Plaats van tewerkstelling

Leopold II laan 178 178
1080 Sint-Jans-Molenbeek

Inhoudelijke contactpersoon

Bart Hertens
sollicitatie@abrusco.be
024117215

 Scroll to Top