apr
17
2024

Jongerenbegeleider Oost en West Vlaanderen

Jongerenbegeleider Oost en West Vlaanderen

Plaats van tewerkstelling:
Gent

Reageren voor:
28/04/2024

Platform voor de Samenlevingsdienst

https://samenlevingsdienst.be/

Over de organisatie

Een warme maatschappij. Zorg voor zichzelf. Zorg voor mekaar. Zorg voor de natuur.

Dat is wat jongeren tijdens een Samenlevingsdienst met elkaar verbindt.

Net als in onze buurlanden kunnen jongeren tussen 18 en 25 jaar ook in België een Samenlevingsdienst doen. Gedurende 6 maanden zetten ze zich in als vrijwilliger voor een maatschappelijk project. Ook krijgen ze uiteenlopende vormingen in groep én nemen ze de tijd om richting te geven aan hun toekomst.

Sinds 2011 biedt het Platform voor de Samenlevingsdienst trajecten aan over heel België. Een jongere start zijn Samenlevingsdienst in een groep van 20 die een spiegel vormt van de maatschappij (jongeren van verschillende achtergrond, opleiding, herkomst,…). De jongeren doorlopen een programma dat bestaat uit een project (28 uur/week) en vorming (7 uur/week, gemiddeld om de twee weken).

In de antenne Gent starten 4 keer per jaar twee jongerengroepen op van elk 20 jongeren. 2 jongerenbegeleiders staan in voor de begeleiding ervan. Als jongerenbegeleider ben je aanspreekpunt voor de jongeren en de mentoren uit hun gastorganisatie in de regio Oost en West Vlaanderen.

Taakomschrijving

Missie

Onder de verantwoordelijkheid van de Coördinator Oost en West Vlaanderen en de directie, en in samenwerking met je collega-jongerenbegeleider en de verantwoordelijke voor de individuele opvolging, sta je in voor de groeps- en vormingsactiviteiten van jongeren tijdens hun Samenlevingsdienst (SLD) en verzorg je de individuele coaching en begeleiding van de jongere in hun vrijwilligerswerk.

Je voert intakegesprekken, zorgt voor de matching tussen de jongeren en hun gastorganisaties, je volgt jongeren op tijdens hun project. Je organiseert en begeleidt de startweek, de uitwisselingsmomenten, de tussentijdse evaluatie in groep, … Je faciliteert de thematische vormingen rond actief burgerschap die worden begeleid door externe vormingswerkers.

Samen met de mentor uit de gastorganisatie coach je de jongere in hun engagement. Je werkt samen met je collega’s van het pedagogisch team om elke jongere in Samenlevingsdienst een optimale begeleiding te geven, zodat die het programma en de projecten tot een goed einde kan brengen. Deze functie combineert psychosociale, sociale en sociaal-administratieve vaardigheden. Je aanpak is persoonsgericht en houdt rekening met de evolutie die een jongere tijdens hun traject doormaakt.

Voornaamste verantwoordelijkheden en taken:

 • Je begeleidt zelf een aantal van de vormingsactiviteiten van de jongeren in SLD. Deze zijn verspreid over 6 maanden en nemen 20% in van de totale duur van een SLD. Er zijn verschillende modules: algemene vorming, uitwisselingsmomenten, reflectie-, oriëntatie- en evaluatiemomenten. Je beoogt het bijbrengen van (nieuwe) inzichten, uitnodigen tot reflectie, jongeren bewust leren worden van de complexiteit van het samenleven, hen de waarde tonen van een engagement, van burgerschap. Evenzeer gaat het om het versterken van zelfvertrouwen, het tot stand brengen van een goede groepsdynamiek, het begeleiden van jongeren in hun persoonlijk ontwikkelingsproces.

 • Je faciliteert de thematische vormingen die worden gegeven door externe vormingswerkers. Het gaat dan om vormingen rond democratische participatie, duurzaamheid, samenleven in diversiteit…

 • Je voert het intakegesprek met de jongere.

 • Je volgt het engagement van de jongere binnen hun gastorganisatie(s) op ism de mentor.

 • Je neemt deel aan de vergaderingen van het pedagogisch team (opvolging van elke jongere, evaluatie van de groepsactiviteiten, opzetten van nieuwe modules, …) en je deelt de informatie met de andere teamleden.

 • Je bent mee verantwoordelijk voor de juiste administratieve afhandeling van het traject van de jongere.

 • Je staat in voor een heldere en duidelijke communicatie met de groep jongeren.

Profiel

Je combineert volgende bekwaamheden en ervaring:

 • Je hebt een master pedagogie, psychosociale wetenschappen, of je combineert een ander diploma met ervaring in werken met jongeren;

 • Je hebt ervaring in groepsanimatie, vorming, begeleiding van jongeren van verschillende achtergrond;

 • Je bent communicatief en sociaal, je brengt gemakkelijk je boodschap over aan een groep;

 • Je kan goed om met onverwachte gebeurtenissen en moeilijke situaties, je bent besluitvaardig, proactief en reactief;

 • Je kan je tijdens drukke periodes extra inzetten en een hoog werkritme aanhouden (stressbestendig);

 • Je hebt een (passieve) kennis van het Frans;

 • Je kan goed overweg met de verschillende office pakketten en sociale media;

 • Je bent organisatorisch sterk, betrouwbaar, en je voelt je thuis in een soepele en dynamische structuur;

 • Je bent bereid om tijdens de startweken te overnachten (1 x per trimester) en sporadisch ’s avonds te werkenj

 • Je kan je vinden in de waarden van onze organisatie en je staat achter het project van de Samenlevingsdienst in België (www.samenlevingsdienst.be) ;

 • Je hebt respect voor deontologie en het beroepsgeheim.

Vereiste kwaliteiten

 • Je bent in staat om individuele, collectieve en institutionele belangen van elkaar te onderscheiden en je bevordert tegelijk het samengaan ervan;

 • Je kan goed in een team werken, maar bent ook zelfstandig;

 • Je kan goed samenvattend schrijven en verslagen maken;

 • Je toont initiatief en bent creatief;

 • Je bent goed georganiseerd, stipt, nauwkeurig en betrouwbaar;

 • Je bent kritisch en constructief ingesteld;

 • Je hebt een open geest en bent cultuursensitief;

 • Je hebt affiniteit met de doelgroep (jongeren 18-25 jaar)

 • Beschik je over een rijbewijs en over een eigen voertuig, dan vormt dit een bijkomende troef.

Aanbod

 • Een uitdagende en maatschappelijk relevante job in een gedreven team en in een tweetalige werkomgeving;

 • Kantoor gelegen in Gent met frequente verplaatsingen;

 • Voltijds contract van onbepaalde duur;

 • Verloning volgens de huidige barema’s van PC 329.02; maaltijdcheques van 8 €/werkdag; extra verlof tussen Kerst en Nieuwjaar;

 • Terugbetaling woon-werkverkeer;

 • Glijdende werktijden;

 • Mogelijkheden tot thuiswerk (met 20€/maand tussenkomst internetvergoeding);

 • Indiensttreding: 1 vacature vanaf april en 1 vanaf augustus 2024

Praktisch

>> Stuur je cv en sollicitatiebrief vòòr 28/04/2024 naar jobs@samenlevingsdienst.be met als onderwerp “Jongerenbegeleider Oost en West Vlaanderen” naar mevrouw Marie Van Durme, HR-verantwoordelijke.

>> Alleen geselecteerde kandidaten worden op de hoogte gesteld van de data voor de proeven.

Plaats van tewerkstelling

Inhoudelijke contactpersoon

Marie Van Durme
jobs@samenlevingsdienst.be

 Scroll to Top