jan
24
2023

Justitieassistent – regio Limburg

Justitieassistent – regio Limburg

Plaats van tewerkstelling:
Hasselt

Reageren voor:
15/02/2023

Vlaamse overheid logo

Vlaamse overheid

https://www.vlaanderen.be/werken-voor-vlaanderen

Spreekt het begeleiden van daders en het informeren en bijstaan van slachtoffers je aan? Wil je werken met ouders en kinderen in (hoog) conflict en word je niet afgeschrikt door complexe dossiers?

Dan is de functie van justitieassistent in een justitiehuis iets voor jou. Je komt terecht in een uitdagende omgeving waar al je talenten benut zullen worden: je teamspirit en autonomie, je analytische vermogen, je enthousiasme en lef. Ga jij samen met ons voor een veiligere samenleving.

We zijn op zoek naar justitieassistenten voor de justitiehuizen:

Binnen het justitiehuis sta je, samen met je collega’s, in voor de begeleiding en opvolging van daders, de uitvoering van gemeenschapsgerichte straffen, de informatie en bijstand aan slachtoffers en hun na(ast)bestaanden en de bemiddeling tussen dader en slachtoffer.

Hiernaast beschik je over goede rapporteringsvaardigenheden en een goede schriftelijke communicatie aangezien je instaat voor het advies en de rapportage aan gerechtelijke instanties en het uitvoeren van maatschappelijke onderzoeken voorafgaand aan gerechtelijke beslissingen in zowel strafrechtelijke als burgerrechtelijke (verblijfs- en de omgangsregelingen) procedures.

Lees meer over de functie in het selectiereglement als bijlage bij ‘hoe solliciteren’. Download dit selectiereglement en hou het bij voor het verdere verloop van de procedure.

Taakomschrijving

De functie van justitieassistent wordt uitgeoefend in een justitiehuis.

De justitieassistent geeft vanuit de eigen specialisatie professionele informatie, advies, ondersteuning en in voorkomend geval begeleiding en houdt toezicht teneinde de klant (*) oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een gepast antwoord. Deze rol houdt in:

1. De opdrachtgever voorafgaand aan een rechterlijke beslissing informeren en adviseren. In strafzaken door middel van maatschappelijke enquêtes en beknopte voorlichtingsrapporten. In burgerrechtelijke zaken (familierecht) door middel van een maatschappelijk onderzoek;
2. De begeleiding van daders;
3. Bemiddeling tussen dader en slachtoffer;
4. Opvang van en bijstand aan de slachtoffers van strafbare feiten;
5. Beheer van de dossiers van justitiabelen die onder elektronisch toezicht zijn geplaatst en door middel van telefonische contacten informeren en ondersteuning bieden bij de concrete uitvoering van het elektronisch toezicht.

(*) klant = justitiabele, burger, slachtoffer, opdrachtgever

Profiel

 • Je beschikt over een bachelor in een sociale richting. De concrete opleidingen die hiervoor in aanmerking komen, kan je terugvinden in het selectiereglementals bijlagen bij ‘hoe solliciteren’ :
 • Studeer je ten laatste af op 17/04/2023? Dan kan je ook al deelnemen aan de selectie! Je kan pas in dienst treden van zodra je je diploma hebt behaald.
 1. Werk je al binnen de Vlaamse overheid? Dan kan je deelnemen via horizontale mobiliteit als je contractueel in dienst bent. Bekijk de voorwaarden in het selectiereglement :
 • Neem voor extra informatie over de deelnemingsvoorwaarden contact op met de selectieverantwoordelijke Beatrijs Abts (beatrijs.abts@vlaanderen.be).

Aanbod

 • Je krijgt een contract van onbepaalde duur.
 • Je wordt verloond in de salarisschaal die gekoppeld is aan de graad van deskundige (rang B1, salarisschaal B111). Relevante beroepservaring in de private sector of als zelfstandige kan worden erkend door de lijnmanager op basis van de functievereisten. Op Salarissimulator | Vlaanderen.be(opent in nieuw venster) kun je je nettosalaris berekenen, aangepast aan je individuele situatie.
 • Je hebt 35 dagen vakantie per jaar
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je hebt recht op een aanvullend pensioen, ook wel ‘tweede pijler’ genoemd, volledig betaald door de werkgever. Je hoeft dus zelf niets bij te dragen.
 • Als je solliciteert via horizontale mobiliteit, moet je de functie ten laatste drie maanden na datum van de selectiebeslissing opnemen. Je behoudt ten minste de reeds gevaloriseerde ervaring uit de private sector of als zelfstandige.

Meer weten over werken bij de Vlaamse overheid?
www.werkenvoorvlaanderen.be

Praktisch

Hoe solliciteren? 

 • Solliciteer ten laatste op 15/02/2023 via het online formulier op www.werkenvoorvlaanderen.be.
 • Behaalde je je diploma na 2002 in een Vlaamse onderwijsinstelling, dan kijkt de selectieverantwoordelijke je diploma in de LED-databank na.
 • Behaalde je voor 2002 je diploma of solliciteer je op basis van een toegangsbewijs, voeg dan bij je sollicitatie een kopie.
 • Ben je student? Bezorg ons bij je sollicitatie dan een attest van jouw statuut als student en wanneer je het gevraagde diploma kan behalen. Dit attest kan je opvragen bij je onderwijsinstelling.
 • Je sollicitatie is enkel geldig als je het online sollicitatieformulier ten laatste op 05/01/2023 én in het Nederlands hebt ingediend (met een kopie van je diploma).

Plaats van tewerkstelling

Bampslaan, Justietiehuis Hasselt, 40
3500 Hasselt

Inhoudelijke contactpersoon

Bea Abts
Bea.abts@vlaanderen.beScroll naar top