dec
2
2022

Projectcoördinator Infrastructuur 50% – contract onbepaalde duur vanaf 1 juli 2023

Projectcoördinator Infrastructuur 50% – contract onbepaalde duur vanaf 1 juli 2023

Plaats van tewerkstelling:

Reageren voor:
12/12/2022

vzw De OeverORGANISATIE

Vzw De Oever biedt veranderingsgerichte, professionele ondersteuning aan gezinnen en jongeren in situaties waarin de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen en jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf. We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit.

145 medewerkers helpen een 300-tal kinderen, jongeren en hun gezinnen de nodige krachten te vinden om zich optimaal te ontplooien, in te zetten op veiligheid en/of welzijn en opnieuw maatschappelijke aansluiting te vinden. We begeleiden vanuit Hasselt gezinnen in heel de provincie Limburg en soms ook ver daarbuiten.

De Oever is een warme en lerende organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en een participatieve cultuur. We werken vanuit een vlakke structuur en bouwen aan een wendbare en regelluwe organisatie, waarin de cliënt centraal staat. Als organisatie voorzien we in elke job ruimte en tijd voor innovatie en zelfontplooiing en zetten sterk in op actieve ondersteuning en individuele coaching van elke medewerker. We zijn een enthousiaste en dynamische organisatie met verschillende expertises. Binnen De Oever kan je doen waar je goed in bent! Passie en talent zijn onze drijfveren.

Vanuit nieuwe dynamieken in de hulpverlening en binnen onze organisatie willen we investeren in onze infrastructuur om zo de veiligheid en het comfort van onze medewerkers en gebruikers te garanderen. Daarom zoeken we een Projectcoördinator Infrastructuur.

Taakomschrijving

OPDRACHT

Als Projectcoördinator Infrastructuur werk je mee aan het actualiseren en de uitvoering van ons masterplan infrastructuur. Je zal de directie adviseren over het beheer van de bestaande of te vernieuwen infrastructuur en technische installaties.

– Je adviseert de directie inzake bouwkundige projecten en zet hierbij onze inhoudelijke visie centraal,

– Je coördineert en draagt bij aan de realisatie van renovatie- en bouwprojecten. Je zal instaan voor de opvolging van deze projecten en aankoop van technische installaties.

– Je volgt de kostenbeheersing op van al deze projecten,

– Daarnaast ondersteun je ook onze technische dienst.

· Actualiseren en uitvoeren van het masterplan infrastructuur

– Je onderzoekt de technische en infrastructurele behoeften en overlegt hierover met interne en externe deskundigen,

– Je onderzoekt hoe bestaande en nieuwe gebouwen optimaal benut kunnen worden, brengt hierover advies uit aan de directie en zorgt op die manier voor een stevige lange termijnvisie, die je ook uitvoert. Je doet dit steeds in lijn met de inhoudelijke visie.

– Je leidt diverse projectgroepen: je bereidt vergaderingen voor, verstrekt informatie, volgt de genomen beslissingen op en zorgt voor gedragen voorstellen.

· Voorbereiden van bouw- en renovatieprojecten

– Je brengt de werklast van een project in rekening en stelt in overleg met de directie een projectteam samen voor de opvolging van de werf,

– Je maakt in overleg met de betrokken interne en externe partners een planning en fasering van de bouwkundige projecten op. Je rapporteert hierover aan de directie en stuurt bij indien nodig.

· Coördineren en realiseren van bouwkundige projecten

– Je vertegenwoordigt de bouwheer op de werf en tijdens overlegvergaderingen met alle betrokken partijen,

– Je staat in voor de juridische opvolging van bouwprojecten zoals vergunningen, subsidies, … en adviseert de directie hierover,

– Je stelt een kostenraming op en volgt tijdens de realisatie van het project de uitgaven op. Je rapporteert hierover aan de directie en stelt indien nodig bijsturingen voor.

· Ondersteunen van de technische dienst

– Heel wat zaken worden in eigen beheer gedaan. Je ondersteunt de technische dienst. Je ondersteunt hen in de organisatie van hun diensten, het stellen van prioriteiten en het toelichten van de genomen beslissingen.

– Je maakt een voorstel van exploitatie en investeringsbudget op, je volgt dit op en stelt verbeterings- en besparingsmaatregelen voor.

Profiel

Wat verwachten we?

Je vertrekt vanuit een positief mensbeeld, gelooft in zelfleiderschap en beschikt over veel verantwoordelijkheidszin. Je zet in op verbinding en connecteert vanuit een gelijkwaardig partnerschap, zowel met directie als met collega’s. Je werkt zelfstandig maar bent ook collegiaal en een teamplayer voor je collega’s. Je beschikt over voldoende maturiteit, je bent creatief en je hebt vooral een dosis gezonde humor!

– Je bent gefascineerd door de missie en visie van De Oever vzw.

– Je beschikt over een “hands-on” aanpak en kan anderen inspireren en uitdagen.

– Je denkt en handelt op masterniveau en beschikt over enkele jaren relevante ervaring.

– Je bent een vlotte communicator en dit zowel schriftelijk als mondeling.

– Je bezit gespecialiseerde kennis van bouwtechnische domeinen en van technische en elektrische installaties.

– Je kan goed plannen en organiseren.

– Je hebt een grondige kennis van juridische domeinen met betrekking tot bouwen en vergunningen. Je kan duidelijk en objectief communiceren over de voorbereiding en opvolging van bouwprojecten en je rapporteert aan de directie.

– Je bent een geboren netwerker en gaat vlot in verbinding met verschillende partners en stakeholders.

– Je bent een procesdenker en weet wat nodig is om de vertaling naar de praktijk te maken en dit te begeleiden en ziet hindernissen als een uitdaging.

– Je kan kritisch kijken naar het eigen handelen en desgevallend daarop bijsturen.

– Je bent gefascineerd door een bij uitstek cliëntgerichte aanpak en draagt onze positieve boodschap ook extern mee uit. Je deelt onze passie voor jeugdhulp!

We zoeken iemand waarin we onze kernwaarden (positief mensbeeld – gelijkwaardigheid – op(r)echtheid – goesting – verbondenheid – verbeelding – trouw) sterk herkennen.

Aanbod

Wat bieden we?

– Een warme en lerende organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en dat ook vertaalt in haar organisatiemodel en HR-ontwikkelplannen,

– Je maakt deel uit van een enthousiaste en dynamische organisatie met verschillende expertises,

– Je mag rekenen op een inwerktraject met mogelijkheid tot individuele coaching en ondersteuning,

– Mogelijkheid tot interne en externe opleidingen en trainingen,

– Een verloning conform het PC 319.01 – loonschaal B1A-bis met de mogelijkheid om de relevante ervaring die je hebt opgebouwd mee te nemen,

– Maaltijdcheques van 4 €,

– Je krijgt een laptop en smartphone ter beschikking en kan flexibel en zelfstandig je werk plannen en dit op verschillende locaties, met mogelijkheid tot thuiswerken,

– Terugbetaling woon-werkverkeer,

– Extralegale vakantiedagen gekoppeld aan leeftijd,

– Toegang tot het online voordelenplatform You-P (benefits@work),

– Een contract van onbepaalde duur.

Praktisch

SOLLICITEREN

– Heb je interesse stuur dan ten laatste op 12/12/2022 je motivatiebrief en je C.V. door naar talenten@deoever.be.

– De eerste selectie zal gebeuren op basis van de ingezonden motivatiebrieven en C.V.’s. Indien je weerhouden wordt als potentiële kandidaat word je uitgenodigd voor een 1e gesprek dat zal plaatsvinden eind december 2022 of januari 2023 ter kennismaking. Hier peilen we naar je competenties en motivatie. We leggen je een casus voor waarbij gepeild wordt naar je manier van kijken, handelen en aanpak. Op basis van dit gesprek word je al dan niet weerhouden om deel te nemen aan een assessment. Op basis van het assessment word je uitgenodigd voor een finaal gesprek.

– Indiensttreding is voorzien op 1 juli 2023

Plaats van tewerkstelling

Smetstraat 19
3500 Hasselt

Inhoudelijke contactpersoon

Katrien Winkelmolen
talenten@deoever.be
011859040Scroll naar top