apr
2
2024

Projectmedewerker

Projectmedewerker

Plaats van tewerkstelling:
Gent

Reageren voor:
26/04/2024

Labland vzw logo

Labland vzw

https://labland.be/
https://www.linkedin.com/company/10959723/admin/feed/posts/

De ruimte in Vlaanderen is bijna op, de gezinssamenstelling wijzigt en de bevolking neemt toe. Steeds meer mensen vinden geen kwalitatief betaalbare huisvesting. We moeten slim en innovatief beginnen bouwen. Labland experimenteert met stedelijk bouwen en wonen in de toekomst. We zoeken de grenzen op van de sociale, bouwtechnische, juridische en financieringsmogelijkheden. Om uiteindelijk te komen tot aanpasbare woningen met een verwaarloosbare milieu-impact die tegemoetkomen aan alle noden van hun bewoners.  Meer hierover op onze website.

We zijn in volle groei en zoeken versterking om LabLand verder uit te bouwen.

Taakomschrijving

 • LabLand werkt aan diverse projecten rond het beter benutten van ruimte en het opzetten van experimenten rond ecologisch, sociaal en betaalbaar (ver)bouwen en wonen. In deze projecten werken we samen met zowel bouwprofessionelen, openbare besturen en burgers om tot innovatieve circulaire (ver-)bouwprocessen te komen. Je taak is vooral het begeleiden van deze processen. Ervaring in participatieve trajecten is hierbij belangrijk.
 • Je organiseert en coördineert het overleg met alle projectpartners en bewaakt de voortgang van de projecten. Regelmatig geef je workshops en spreek je voor groepen. Hierbij weet je je enthousiasme voor vernieuwende bouw- en woonvormen over te brengen aan de deelnemers. Je weet hoe je verschillende groepen best aanspreekt en hoe je met groepen werkt. Het versterken van het draagvlak voor verandering is daarbij een belangrijke uitdaging.
 • Je werkt op het kruispunt van technische ontwikkelingen, sociaal-culturele dynamieken, beleidvorming en ecologische uitdagingen. Ervaring of achtergrond in ontwerpen en/of bouwen is een pluspunt.
 • In nauwe samenwerking met het zelfsturende team en de Bestuursraad geef je mee vorm aan LabLand.

Profiel

Profiel

 • Je bent een gedreven collega die inziet hoe groot de impact van de bouwsector is op de economie, de maatschappij en het klimaat en die graag mee de schouders zet onder de missie van LabLand.
 • Je bent een sociale en enthousiaste communicator en weet verbindende gesprekken tot stand te brengen. Ook online weet je wervende berichten naar ons netwerk te sturen. Je beschikt hiervoor over de nodige technische vaardigheden. Je hebt een achtergrond in socio-culturele processen of participatie.
 • Je hebt enige ervaring met bouwen en weet hoe een bouwproces verloopt. Een architectuuropleiding is geen noodzakelijke vereiste. 
 • Je kan autonoom werken en je beschikt over de nodige vaardigheden op het vlak van plannen en organiseren.

Aanbod

 • Verloning op maat van je profiel voor een deeltijdse tewerkstelling (80%) volgen de barema’s van de milieusector (PC 329.01) barema B1b.
 • Het contract loopt tot 31 december 2024. Afhankelijk van bijkomende projecten kan het verlengd worden naar een contract van onbepaalde duur.
 • Je werkt in een maatschappelijk belangrijke sector waarin je ruimte hebt om eigen initiatieven te nemen om een waardevolle bijdrage te leveren aan de Labland doelstellingen op korte en lange termijn. 
 • Je komt terecht in een dynamische, informele en activistische werkomgeving.

Praktisch

Voor meer info, contacteer Wouter Van den Berge wouter@labland.be  0472 41 52 50

Mail je brief met CV ten laatste op 26 april 2024 naar wouter@labland.be .

Word je geselecteerd, dan volgt een gesprek in de 1ste helft van mei. Indienstneming zo snel mogelijk.

Plaats van tewerkstelling

Nieuwe Vaart 118
9000 Gent

Inhoudelijke contactpersoon

Wouter Van den Berge
wouter@labland.be
0472 41 52 50

 Scroll to Top