jul
8
2024

Projectmedewerker JONG Recht-Op

Projectmedewerker JONG Recht-Op

Plaats van tewerkstelling:
Kavka

Reageren voor:
16/08/2024

Recht-Op vzw logo

Recht-Op vzw

https://recht-op.be/
https://www.facebook.com/vzwrechtop

Recht-Op is een organisatie die structureel stenen wil verleggen. Participatie is ons vertrekpunt….door ervaringen te delen gaan we actiegericht aan de slag om structureel barrières, die zorgen voor uitsluiting, weg te werken. We doen dat vaak aan de hand van good practices.

Jongeren in armoede trekken aan het kortste eind, minder kansen om te participeren aan onze samenleving en ervaren meer uitsluiting op vele domeinen. Nog steeds worden vele basisrechten geschonden en daar willen/moeten we voor strijden. We zijn het, zij die in armoede leven, verplicht om iets te ondernemen.

We streven, actiegericht, naar verandering, niet voor even maar met het ultieme doel om het anders doen op lange termijn. Structurele aanpak dus…

 

In de jongerenwerking van Recht-Op strijden we samen met jongeren in armoede voor een samenleving zonder uitsluiting. Dit op een manier die aansluit bij hun leefwereld en hen de kans geeft zichzelf te ontwikkelen als individu in de samenleving. Samen met jongeren in armoede gaan we op zoek naar manieren om hun wereld te verkennen en zetten we stappen naar beleid en instanties om armoede en uitsluiting te bestrijden. Aan de hand van diverse projecten, geven we jongeren een stem rond thema’s die hen aanbelangen

 

De projectwerker zet samen met zijn/haar collega in op projectmatig werken met jongeren in het kader van armoedebestrijding. Je zorgt, samen met je collega dat het projectwerk nauw aansluit op thema’s die jongeren als belemmerd of positief uitgedrukt, als kansen zien om beleidsbeïnvloedend te werken. De activiteiten volgen de 6 criteria van een vereniging waar mensen in armoede het woord nemen (armoededecreet) en vertrekken vanuit een aanpak die steeds gericht is op empowerment en het mobiliseren van de krachten van jongeren.

 

Het betreft een tijdelijke opdracht ter vervanging van 1,5 jaar.

Taakomschrijving

De jongerenwerker is (mede)verantwoordelijk voor de uitbouw en uitwerking van de projecten

 

 • Plannen, organiseren en begeleiden van themagericht projectwerk
 • Jongeren aantrekken, motiveren om deel uit te maken en zich te engageren ikv het projectwerk
 • Opbouwen en onderhouden van vertrouwensrelatie met jongeren
 • Verdere uitbouw en onderhouden van het lokaal netwerk
 • Vormingen uitwerken en geven, in tandem met jongeren
 • De werking vertegenwoordigen op externe vergaderingen en beleid

 

 

 

De projectwerker werkt mee aan de thematische/inhoudelijke projecten

In deze tijdelijke opdracht betreft dit vooral het project ‘Tour Social’

 

 • Jongeren motiveren om aan de inhoudelijke projectmomenten deel te nemen
 • Plannen, organiseren en begeleiden van inhoudelijke themamomenten (zoeken van gepaste methodieken, praktisch uitwerking, zichtbaarheid en eindresultaat)
 • Samen met de jongeren nadenken over de verspreiding van de resultaten en bevindingen van de projecten (sensibiliseren en informeren van beleid, diensten en organisaties)
 • We verwachten interesse in de armoedeproblematiek, een emancipatorische visie op armoedebestrijding en een participatieve aanpak in het werken met jongeren. Je wordt ondersteund en geprikkeld om deze visie in je werk met de jongeren verder te ontwikkelen.

 

De jongerenwerker neemt actief deel aan de bredere organisatie Recht-Op

 • Deelname aan teamvergaderingen (met het hele team en met het jongerenteam)
 • Deelname aan intervisiemomenten/andere overlegmomenten

Profiel

Competenties

 

Algemene vaardigheden

 • Zelfstandigheid
 • Luisteren – empathie – authenticiteit
 • Probleemanalyse
 • Flexibiliteit
 • Open en onbevooroordeelde houding
 • Plannen en organiseren, je kan omgaan met deadlines
 • Goede mondelinge en schriftelijke communicatie
 • Enthousiasme – overtuigingskracht

Specifieke vaardigheden en houdingen

 • Affiniteit met jongeren is noodzakelijk, ervaring strekt tot de aanbeveling
 • Ervaring met mensen (of jongeren) in armoede strekt sterk tot de aanbeveling
 • Interesse in de thema’s armoede en maatschappelijke uitsluiting
 • Relativerend en bemiddelend kunnen optreden
 • Kunnen aanvoelen, benoemen en afbakenen van (eigen) grenzen
 • Ervaring in vorming geven, voor een groep spreken is een pluspunt
 • Je bent creatief in het uitwerken van projecten
 • Collegialiteit en teamspeler

Aanbod

 

Daar het een tijdelijke opdracht betreft, ben je snel inzetbaar en kan je je snel inwerken in een nieuwe organisatie

Deeltijdse job: 30,4  ma-do

Start  onmiddellijk 2/9/2024

PC 319 – B1c – max 8 jaar anciënniteit

 

Avond- en weekendwerk mogelijk

 

Praktisch

Plaats van tewerkstelling :

Kavka, Oudaan 14, 2000 antwerpen

Nova, Schijfstraat 5, 2020 Antwerpen

 

 

Solliciteren  met motivatiebrief en CV tot 15/08/2024 – tav coordinatie@recht-op.be en celine.ennekens@recht-op.be

 

We nodigen de geselecteerden uit voor een infomoment op dinsdag 20/8/2024 om 17u.

Deze gaat door in Kavka (eerste verdieping, volg bordje Recht-Op). Er is geen voorbereiding nodig. Dit infomoment dient ervoor om elkaar te leren kennen. Je beslist na dit infomoment of je verder solliciteert.

Je laat ons iets weten ten laatste 21/8/2024. We plannen vervolgens de gesprekken in op   donderdag 22/8/2024

 

Voor meer info betreft de vacature kan je mailen naar celine.ennekens@recht-op.be

 

Plaats van tewerkstelling

Oudaan 14
2000 Antwerpen

Inhoudelijke contactpersoon

Celine Ennekens
celine.ennekens@recht-op.be
0488283575

 Scroll to Top