dec
2
2022

Stafmedewerker HR (50% – contract onbepaalde duur)

Stafmedewerker HR (50% – contract onbepaalde duur)

Plaats van tewerkstelling:

Reageren voor:
12/12/2022

vzw De OeverORGANISATIE

Vzw De Oever biedt veranderingsgerichte, professionele ondersteuning aan gezinnen en jongeren in situaties waarin de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen en jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf. We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit.

145 medewerkers helpen een 300-tal kinderen, jongeren en hun gezinnen de nodige krachten te vinden om zich optimaal te ontplooien, in te zetten op veiligheid en/of welzijn en opnieuw maatschappelijke aansluiting te vinden. We begeleiden vanuit Hasselt gezinnen in heel de provincie Limburg en soms ook ver daarbuiten.

De Oever is een warme en lerende organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en een participatieve cultuur. We werken vanuit een vlakke structuur en bouwen aan een wendbare en regelluwe organisatie, waarin de cliënt centraal staat. Als organisatie voorzien we in elke job ruimte en tijd voor innovatie en zelfontplooiing en zetten sterk in op actieve ondersteuning en individuele coaching van elke medewerker. We zijn een enthousiaste en dynamische organisatie met verschillende expertises. Binnen De Oever kan je doen waar je goed in bent! Passie en talent zijn onze drijfveren.

Vanuit nieuwe dynamieken in de hulpverlening en binnen onze organisatie willen we verder bouwen om ons stevig te positioneren en te profileren in het sterk veranderende jeugdhulplandschap. Daarom zoeken we een Stafmedewerker HR.

Taakomschrijving

OPDRACHT

Als stafmedewerker HR:

– Ondersteun je op organisatieniveau het directieteam in het verder uitwerken van het HR- beleid,

– Ontwikkel en coördineer je HR-processen,

– Rapporteer je en adviseer je het directieteam en verzorg je de rapportering aan en opvolging van het CPBW en de ondernemingsraad,

– Ben je verantwoordelijk voor de werving en selectie.

– Werk je nauw samen met de personeelsdienst en de boekhouding,

Concreet betekent dit dat je volgende taken opneemt:

– Je verzamelt informatie ter voorbereiding van het HR-beleid en werkt voorstellen uit voor de meest passende beleidskaders en -instrumenten (bv. inwerktraject, mobiliteitsplan, sollicitatieprocedure),

o Je volgt de tendensen op m.b.t. het vakdomein (bv. verloning, arbeidsmarkt),

o Je bevraagt en gaat in overleg met medewerkers/teams om de HR-processen te optimaliseren (bv. tevredenheidsenquêtes),

– Je zoekt en ontwikkelt op een participatieve manier instrumenten om het HR-beleid te ondersteunen (bv. functiebeschrijvingen bij nieuwe functies; opstellen van competentieprofiel; instrumenten voor een persoonlijk ontwikkelingsplan),

– Je verzorgt de communicatie rond algemene beleidslijnen naar de medewerkers,

– Je werkt nauw samen met de verantwoordelijke van de Oeveracademie om het VTO-beleid af te stemmen op de noden van de organisatie,

– Je stelt een werkingsbudget op voor de ontwikkeling van HR-processen en volgt dit op

– Je zoekt projectsubsidies en schrijft hiervoor dossiers uit bv. ESF,

– Je ziet toe op de implementatie en de toepassing van HR-processen in de organisatie,

– Je werkt nauw samen met het directieteam en licht voorstellen i.v.m. HR-processen toe,

– Je neemt indien nodig deel aan het CPBW, de ondernemingsraad of relevante werkgroepen, licht personeelszaken toe en volgt de suggesties en HR-gerelateerde acties die hierin besproken worden op. Je ziet toe op het doorvoeren van de genomen beslissingen (bv. aanpassen van een bedrijfs-cao),

– Je verzorgt het volledige proces van werving en selectie voor alle rollen binnen de organisatie:

o Je stelt de vacature op, verspreidt deze via verschillende kanalen (bv. internet, externe instanties, scholen) en sluit deze af wanneer deze ingevuld werd,

o Je zoekt (pro-)actief kandidaten via interne of externe databestanden (bv. VDAB, stagiairs, werfreserve),

o Je onderhoudt een netwerk om informatie te ontvangen over potentiële kandidaten (bv. rondleidingen geven aan doorverwijzers, aanwezigheid bij netwerkmomenten op scholen),

o Je neemt deel aan jobbeurzen om de organisatie voor te stellen, informatie te geven over vacatures, cv’s te ontvangen enz.,

o Je selecteert kandidaten en voert selectiegesprekken, in nauwe afstemming met de personeelsdienst, coaches en teams,

o Je neemt een rol op in het inwerktraject van medewerkers.

Profiel

Wat verwachten we?

Je vertrekt vanuit een positief mensbeeld, gelooft in zelfleiderschap en beschikt over veel verantwoordelijkheidszin. Je zet in op verbinding en connecteert vanuit een gelijkwaardig partnerschap, zowel met directie als met collega’s. Je werkt zelfstandig maar bent ook collegiaal en een teamplayer voor je collega’s. Je beschikt over voldoende maturiteit en je hebt vooral een dosis gezonde humor!

– Je bent gefascineerd door de missie en visie van De Oever vzw.

– Je beschikt over een “hands-on” aanpak en kan anderen inspireren en uitdagen,

– Je denkt en handelt op masterniveau en beschikt over enkele jaren relevante ervaring.

– Je bent een vlotte communicator en dit zowel schriftelijk als mondeling

– Je hebt een grondige kennis van diverse HR-gerelateerde onderwerpen en praktische kennis van sociale wetgeving,

– Je kan adviezen op vlak van HR formuleren en onderbouwen en loopt ter voorbereiding hiervan een proces met de relevante betrokkenen,

– Je werkt procesmatig bij organisatieveranderingen en in HR-projecten,

– Je hebt een grondige kennis van en bent vaardig in diverse wervings-, selectie- en gesprekstechnieken,

– Je bent een procesdenker en weet wat nodig is om de vertaling naar de praktijk te maken en dit te begeleiden en ziet hindernissen als een uitdaging.

– Je kijkt kritisch naar het eigen handelen en kan desgevallend daarop bijsturen,

– Je bent gefascineerd door een bij uitstek cliënt- en contextgerichte aanpak en draagt onze positieve boodschap ook extern mee uit. Je deelt onze passie voor jeugdhulp!

We zoeken iemand waarin we onze kernwaarden (positief mensbeeld – gelijkwaardigheid – op(r)echtheid – goesting – verbondenheid – verbeelding – trouw) sterk herkennen.

Aanbod

Wat bieden we?

– Een warme en lerende organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en dat ook vertaalt in haar organisatiemodel en HR-ontwikkelplannen,

– Een organisatie die sterk inzet op een participatieve cultuur,

– Je maakt deel uit van een enthousiaste en dynamische organisatie met verschillende expertises,

– Je mag rekenen op een inwerktraject met mogelijkheid tot individuele coaching en ondersteuning,

– Mogelijkheid tot interne en externe opleidingen en trainingen,

– Een verloning conform het PC 319.01 – loonschaal B1A-bis met de mogelijkheid om de relevante ervaring die je hebt opgebouwd mee te nemen,

– Maaltijdcheques van 4 €,

– Je krijgt een laptop en smartphone ter beschikking en kan flexibel en zelfstandig je werk plannen, dit op verschillende locaties met mogelijkheid tot thuiswerken,

– Terugbetaling woon-werkverkeer,

– Extralegale vakantiedagen gekoppeld aan leeftijd,

– Toegang tot het online voordelenplatform You-P (benefits@work),

– Een contract van onbepaalde duur.

Praktisch

SOLLICITEREN

– Heb je interesse stuur dan ten laatste op 12/12/2022 je motivatiebrief en je C.V. door naar talenten@deoever.be.

– De eerste selectie zal gebeuren op basis van de ingezonden motivatiebrieven en C.V.’s. Indien je weerhouden wordt als potentiële kandidaat word je uitgenodigd voor een 1e gesprek dat zal plaatsvinden eind december 2022 of januari 2023 ter kennismaking. Hier peilen we naar je competenties en motivatie. We leggen je een casus voor waarbij gepeild wordt naar je manier van kijken, handelen en aanpak. Op basis van dit gesprek word je al dan niet weerhouden om deel te nemen aan een assessment. Op basis van het assessment word je uitgenodigd voor een finaal gesprek.

Plaats van tewerkstelling

Smetstraat 19
3500 Hasselt

Inhoudelijke contactpersoon

Katrien Winkelmolen
talenten@deoever.be
011859040Scroll naar top