dec
2
2022

Stafmedewerker Hulpverlening (80 à 100% – contract onbepaalde duur)

Stafmedewerker Hulpverlening (80 à 100% – contract onbepaalde duur)

Plaats van tewerkstelling:

Reageren voor:
12/12/2022

vzw De OeverORGANISATIE

Vzw De Oever biedt veranderingsgerichte, professionele ondersteuning aan gezinnen en jongeren in situaties waarin de ontwikkelkansen of veiligheid van kinderen en jongeren ernstig bedreigd zijn. We bieden contextbegeleiding al dan niet in combinatie met verblijf. We kiezen expliciet voor Signs of Safety als benaderingsmodel voor alle trajecten van onze jongeren en gezinnen. In de residentiële teams zetten we sterk in op de ontwikkeling van waakzame zorg en nieuwe autoriteit.

145 medewerkers helpen een 300-tal kinderen, jongeren en hun gezinnen de nodige krachten te vinden om zich optimaal te ontplooien, in te zetten op veiligheid en/of welzijn en opnieuw maatschappelijke aansluiting te vinden. We begeleiden vanuit Hasselt gezinnen in heel de provincie Limburg en soms ook ver daarbuiten.

De Oever is een warme en lerende organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en een participatieve cultuur. We werken vanuit een vlakke structuur en bouwen aan een wendbare en regelluwe organisatie, waarin de cliënt centraal staat. Als organisatie voorzien we in elke job ruimte en tijd voor innovatie en zelfontplooiing en zetten sterk in op actieve ondersteuning en individuele coaching van elke medewerker. We zijn een enthousiaste en dynamische organisatie met verschillende expertises. Binnen De Oever kan je doen waar je goed in bent! Passie en talent zijn onze drijfveren.

Vanuit nieuwe dynamieken in de hulpverlening en binnen onze organisatie willen we verder bouwen om ons stevig te positioneren en te profileren in het sterk veranderende jeugdhulplandschap. Daarom zoeken we een Stafmedewerker hulpverlening.

Taakomschrijving

OPDRACHT

De ‘stafmedewerker hulpverlening’ is een nieuwe functie binnen onze organisatie. We willen investeren in een collega die de directie ondersteunt om ons pedagogisch kader verder mee te ontwikkelen en medewerkers ondersteunt. Als stafmedewerker versterk je mee onze focus op de trajecten van de kinderen, jongeren en hun gezinnen die aan onze zorg zijn toevertrouwd en dit doe je door mee instrumenten, beleidsteksten en draaiboeken te ontwikkelen.

Als stafmedewerker Hulpverlening:

– Ondersteun je op organisatieniveau het directieteam in het implementeren en verder vormgeven van onze hulpverlening.

– Ondersteun je mee ons coachteam en onze medewerkers in het handelen en de toepassing van het pedagogisch beleid door dit mee op te volgen en aan te sturen.

Concreet vallen volgende taken onder jouw verantwoordelijkheid:

Vanuit een sterke participatieve en verbindende houding connecteer je vanuit een gelijkwaardig partnerschap met zowel directie als collega’s (via werkgroepen of diverse andere fora) en ontwikkel je mee ons pedagogisch beleid:

– Je zoekt zowel theoretische als praktische informatie over pedagogisch handelen die passend zijn bij de organisatiekeuzes en in overeenstemming zijn met het huidige pedagogisch kader;

– Je verwerkt nieuwsbrieven, leest vakliteratuur, neemt deel aan werkgroepen:

o Je analyseert de verzamelde informatie, maakt een beleidsvoorstel op en stelt dit voor aan het directieteam;

o Je vertaalt het beleidsvoorstel naar werkinstrumenten (bv. handleiding, draaiboeken, …);

– Je volgt recente ontwikkelingen op binnen de jeugdhulp (bv. verandering in regelgeving);

– Je houdt het interne informatieaanbod actueel en up-to-date (bv. literatuur, handleidingen, procedures en ondersteunende tools).

– Je informeert medewerkers over de gemaakte keuzes zowel op inhoud en het doel van het pedagogisch beleid als over externe ontwikkelingen (bv. via overkoepelend overleg);

– Je evalueert het pedagogisch beleid en volgt hiervoor de toepassing van het beleid op;

– Je neemt op vraag deel aan overleg en geeft pedagogisch advies (bv. neemt deel aan een cliëntbespreking, een thematische intervisie, …);

– Je onderneemt indien nodig specifieke acties om de correcte toepassing van het pedagogisch beleid te garanderen (bv. Organiseert opleiding en training);

– Je stimuleert medewerkers in het opnemen van zelfleiderschap en zelforganisatie;

– Je neemt initiatief, samen met het directieteam, om ons pedagogisch beleid verder te versterken en uit te dragen bij onze samenwerkingspartners.

Profiel

Wat verwachten we?

Je vertrekt vanuit een positief mensbeeld, gelooft in zelfleiderschap en beschikt over veel verantwoordelijkheidszin. Je zet in op verbinding en connecteert vanuit een gelijkwaardig partnerschap, zowel met directie als met collega’s. Je werkt zelfstandig maar bent ook collegiaal en een teamplayer voor je collega’s. Je beschikt over voldoende maturiteit en je hebt vooral een dosis gezonde humor!

– Je bent gefascineerd door de missie en visie van De Oever vzw.

– Je beschikt over een “hands-on” aanpak en kan anderen inspireren en uitdagen

– Je denkt en handelt op masterniveau en beschikt over enkele jaren relevante ervaring.

– Je bent een vlotte communicator en dit zowel schriftelijk als mondeling.

– Je kan vlot beleidsteksten en beleidsplannen opmaken en vertalen naar bruikbare instrumenten en draaiboeken.

– Je bent een procesdenker en weet wat nodig is om de vertaling naar de praktijk te maken en dit te begeleiden en ziet hindernissen als een uitdaging.

– Je hebt voldoende kennis en ervaring met het benaderingsmodel van Signs of Safety en/of je bent bereid je dit eigen te maken via ons intern opleidings- of ondersteuningsaanbod.

– Je hebt ervaring in het oplossingsgericht werken en het stimuleren van een oprechte bevragende houding (Solution Focus & Resolutions Approach).

– Je hebt ervaring in het gedachtengoed van waakzame zorg, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet of van andere pedagogische modellen/gedachtengoed.

– Je kan kritisch kijken naar het eigen handelen en desgevallend daarop bijsturen.

– Je bent gefascineerd door een bij uitstek cliëntgerichte aanpak en draagt onze positieve boodschap ook extern mee uit. Je denkt en handelt vanuit het contextueel- en systeemtheoretisch gedachtengoed. Je deelt onze passie voor jeugdhulp!

We zoeken iemand waarin we onze kernwaarden (positief mensbeeld – gelijkwaardigheid – op(r)echtheid – goesting – verbondenheid – verbeelding – trouw) sterk herkennen.

Aanbod

Wat bieden we?

– Een warme, lerende en dynamische organisatie die volop inzet op zelfleiderschap en dat ook vertaalt in haar organisatiemodel en HR-ontwikkelplannen,

– Een organisatie die sterk inzet op een participatieve cultuur,

– Je maakt deel uit van een enthousiaste en dynamische organisatie met verschillende expertises,

– Je mag rekenen op een inwerktraject met mogelijkheid tot individuele coaching en ondersteuning,

– Mogelijkheid tot interne en externe opleidingen en trainingen om je in te werken binnen onze organisatiekaders,

– Een contract van onbepaalde duur met verloning conform het PC 319.01 – loonschaal B1A-bis met de mogelijkheid om de relevante ervaring die je hebt opgebouwd mee te nemen,

– Maaltijdcheques van 4 €,

– Je krijgt een laptop en smartphone ter beschikking en kan flexibel en zelfstandig je werk plannen en dit op verschillende locaties, met mogelijkheid tot thuiswerken,

– Terugbetaling woon-werk verkeer,

– Extralegale vakantiedagen gekoppeld aan leeftijd,

– Toegang tot het online voordelenplatform You-P (benefits@work),

– Een contract van onbepaalde duur.

Praktisch

SOLLICITEREN

– Heb je interesse stuur dan ten laatste op 12/12/2022 je motivatiebrief en je C.V. door naar talenten@deoever.be.

– De eerste selectie zal gebeuren op basis van de ingezonden motivatiebrieven en C.V.’s. Indien je weerhouden wordt als potentiële kandidaat word je uitgenodigd voor een 1e gesprek dat zal plaatsvinden eind december 2022 of januari 2023 ter kennismaking. Hier peilen we naar je competenties en motivatie. We leggen je een casus voor waarbij gepeild wordt naar je manier van kijken, handelen en aanpak. Op basis van dit gesprek word je al dan niet weerhouden om deel te nemen aan een assessment. Op basis van het assessment word je uitgenodigd voor een finaal gesprek.

Plaats van tewerkstelling

Smetstraat 19
3500 Hasselt

Inhoudelijke contactpersoon

Katrien Winkelmolen
talenten@deoever.be
011859040Scroll naar top