jul
10
2024

Teamcoach (contract 6 maanden, met eventueel mogelijkheid tot verlenging)

Teamcoach (contract 6 maanden, met eventueel mogelijkheid tot verlenging)

Plaats van tewerkstelling:
Mechelen

Reageren voor:
30/08/2024

J@M vzw (jeugd- en jongerenwerk Mechelen)

https://jamvzw.be/
https://www.facebook.com/JamMechelen
https://www.instagram.com/jeugdwerkmechelen/

Ben jij de teamcoach die in verschillende wijkwerkingen met jeugdwerkers en partnerorganisaties aan de slag gaat? Wil jij mee zorgen voor een kwalitatief groepsgericht vrijetijdsaanbod in Mechelse wijken? Of je verantwoordelijkheid nemen op organisatieniveau en meewerken aan thema’s als onderwijs, vrijwilligers, talentdenken, … ? Solliciteer dan voor de tijdelijke functie van teamcoach voor 6 maanden, met eventueel mogelijkheid tot verlenging.

Taakomschrijving

 • Tijdens deze 6 maanden ondersteun je in hoofdzaak de huidige 2 teamcoaches. Indien verlenging wordt je verantwoordelijk voor verschillende wijkwerkingen.
 • Je coacht en ondersteunt jeugdwelzijnswerkers en dit zowel op individueel vlak als in teamverband.
 • Je organiseert en stimuleert efficiënt teamoverleg en voert werkbesprekingen.
 • Je bewaakt onderlinge relaties en zorgt ervoor dat er een goede cultuur/samenwerking heerst binnen het team.
 • Je toont leiderschap en kan op een gezonde manier jeugdwelzijnswerkers uitdagen, de nodige veiligheid waarborgen en hen zo motiveren engagement op te nemen. Je stuurt mee een team van jeugdwelzijnswerkers aan en bewaakt mee het afsprakenkader.
 • Je zorgt dat er een kwalitatief en volwaardig groepsgericht vrijetijdsaanbod gegarandeerd wordt.
 • Je legt zoveel mogelijk de brug met andere levensdomeinen en hebt aandacht voor duidelijke communicatie naar de verschillende doelgroepen.
 • Je onderhoudt bestaande en mogelijks nieuwe samenwerkingsverbanden in functie van verschillende wijkwerkingen.
 • Je zorgt voor een correct beheer van de wijkbudgetten en volgt de jeugdwelzijnswerkers op in hun administratieve taken.
 • Op organisatieniveau werk je nauw samen met andere teamcoaches, de stafmedewerker en de algemeen coördinator.
 • Je neemt een verantwoordelijke rol op rond organisatie brede thema’s (onderwijs, cultuur, justitie, vrijwilligers, veiligheid en preventie, diversiteit, …).
 • Je vertegenwoordigt J@M vzw in diverse overlegorganen en werkgroepen. Je hebt voeling met de buurt en volgt maatschappelijke tendensen nauw op. Dit kan je vertalen naar uitdagingen op organisatieniveau.

Profiel

Job gerelateerde competenties 

 • Je beschikt over relevante ervaring in het aansturen van een team en je hebt de goesting en het potentieel om hierin verder te groeien.
 • Je bent organisatorisch sterk en in staat om prioriteiten te stellen en knopen door te hakken.
 • Je hebt ervaring en/of affiniteit met jeugd(welzijns)werk, in werken met jeugdwelzijnswerkers en met de specifieke doelgroep van J@M vzw.
 • Je bent in staat een netwerk uit te bouwen en samenwerkingsverbanden aan te gaan.
 • Je denkt mee na op organisatie niveau om vervolgens medewerkers te engageren ifv de collectieve ambitie van J@M vzw.

 

 

Persoonsgebonden competenties 

 • Je bent een verbindend persoon. Enerzijds binnen je team, anderzijds met de verschillende wijkwerkingen van de organisatie, de buurt, stadsdiensten en externe partners.
 • Je bent dynamisch, neemt initiatief en denkt mee aan oplossingen.
 • Je bent communicatief, empathisch en een teamspeler.
 • Je ben in staat om jeugdwelzijnswerkers te motiveren en te inspireren door je houding en uitstraling.
 • Je bent in staat om jeugdwelzijnswerkerste ondersteunen en te stimuleren.
 • Je zet de doelgroep en de jeugdwelzijnswerkers centraal.
 • Je toont engagement ten aanzien van de doelgroep, de jeugdwelzijnswerkers en de organisatie.

Aanbod

 • Een voltijds (38 uur/week) contract voor bepaalde duur van 6 maanden. Eventueel mogelijkheid tot verlenging.
 • Loon volgens CAO 329.01. (B1C)
 • Relevante beroepservaring in de privésector of als zelfstandige komt in aanmerking voor een maximumperiode van 18 jaar.
 • Extra’s: een interessante verlofregeling & opleidingsmogelijkheden, terugbetaling abonnement woon- werkverkeer, fietsvergoeding, 2e pensioenpijler, mogelijkheid om in te tekenen op hospitalisatieverzekering, dienstmaaltijdcheques (na 3 maanden), GSM, laptop, …
 • Indiensttreding: 1 oktober.
 • De kans om een verschil te maken voor kinderen en hun kansen effectief te vergroten.
 • Een uitdagende en gevarieerde job met ruimte voor eigen initiatief en zelfontplooiing, in een organisatie met een hoge maatschappelijke relevantie.

Praktisch

 • Jouw kandidatuur (CV + motivatie) bezorgen via job@jamvzw.be met vermelding ‘teamcoach’.
 • De selectie start met een CV-screening. Kandidaten wiens profiel het best aansluit bij de functie, worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Voor het sollicitatiegesprek ontvang je een schriftelijke opdracht die je dient voor te bereiden en die je tijdens het gesprek kan toelichten.
 • Je kan je kandidaat stellen t.e.m. vrijdag 30 augustus 2024.
 • Sollicitatiegesprekken zullen doorgaan op maandag 16 september 2024.
 • We werven inclusief. We stellen geen voorwaarden qua opleiding of jaren ervaring. Je competenties staan voorop. Ze zijn belangrijker dan je leeftijd, geslacht, beperking of afkomst.

Nog vragen?

Voor meer informatie over de inhoud van de functie en de selectieprocedure, contacteer algemeen coördinator Roel Noukens. (roel.noukens@jamvzw.be, GSM: 0489 66 49 44)

Plaats van tewerkstelling

2800 Mechelen

Inhoudelijke contactpersoon

Roel Noukens
roel.noukens@jamvzw.be
0489 66 49 44

 Scroll to Top