jan
24
2023

Trajectbegeleider Afstammingscentrum

Trajectbegeleider Afstammingscentrum

Plaats van tewerkstelling:
Gent

Reageren voor:
05/02/2023

Afstammingscentrum logo

Afstammingscentrum

https://www.afstammingscentrum.be
https://www.facebook.com/Afstammingscentrum

Het Afstammingscentrum is momenteel op zoek voor onmiddellijke indiensttreding naar gedreven medewerkers om in een klein, hecht team de trajectbegeleiding verder uit te bouwen. We zoeken 2 trajectbegeleiders – 1 voltijdse en 1 halftijdse – die hoofdzakelijk zullen instaan voor de begeleiding van de individuele afstammingsvragen en psychosociale begeleiding, dit in nauw overleg met de andere trajectbegeleiders binnen het team. Ervaringsdeskundigheid is hierbij een belangrijk, maar geen uitsluitend, criterium. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de kandidaten kan over deeltijdse invulling van de functie gesproken worden.

Taakomschrijving

Als trajectbegeleider ga je samen met de cliënt op zoektocht naar afstammingsinformatie, bijvoorbeeld aan de hand van documenten, dossiers, archieven enz. Prioritaire doelgroepen zijn donorkinderen, geadopteerden en metissen van de kolonisatie. Ook van andere groepen komen vragen bij het Afstammingscentrum terecht (eerste ouders, verwanten, donoren…). Je staat de cliënt daarin bij met een stap-voor-stap begeleiding, op het tempo van de cliënten en met de nodige psychosociale ondersteuning.

Profiel

Je hebt een bachelor graad in het sociaal werk. Opleidingen in het bredere veld van menswetenschappen kunnen in aanmerking genomen worden indien er bewijs gegeven wordt van voldoende kennis en aandacht voor welzijn, geestelijke gezondheid, interculturaliteit en dergelijke. of aantoonbare relevante ervaring.
Je bent bereid de opdrachten en uitgangspunten van het Afstammingscentrum te onderschrijven. Het recht op toegang tot afstammingsinformatie staat centraal in de werking, je hanteert de uitgewerkte stappenplannen en je houdt te allen tijde vast aan discretie en je beroepsgeheim.

Snelle beschikbaarheid wordt zeker mee overwogen bij de beslissing, gezien de tijdsgebonden financiering.

Een rijbewijs is een meerwaarde, maar geen selectiecriterium op zich.

Aanbod

Het Afstammingscentrum kan deze aanwerving doen binnen het kader van een tijdelijke projectsubsidie. We kunnen dus enkel een (voltijdse of deeltijdse) arbeidsovereenkomst van bepaalde duur aanbieden. De exacte timing en duur valt nader te bespreken, maar het contract loopt ten laatste tot 31 dec. 2024.

De verloning loopt volgens de barema’s in PC 319, B1c (bachelor)

Plaats van tewerkstelling is in 9000 Gent, Rooigemlaan 532.

Praktisch

De selectie zal gebeuren in 3 fasen.

Een eerste screening gebeurt op basis van een uitgebreid CV en motivatiebrief. Dit gebeurt door de coördinator, Ankie Vandekerckhove en een lid van de stuurgroep van het Afstammingscentrum.

De geselecteerden uit de eerste fase worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met de coördinator, Ankie Vandekerckhove, een bestuurder van het Kenniscentrum Pleegzorg en een lid van de stuurgroep van het Afstammingscentrum. In dit gesprek zal nader gepeild worden naar de kennis, attitude en vaardigheden van de kandidaat, na een korte, voorafgaande schriftelijke proef (een case).
De gesprekken gaan door op 16 feb. 2023, tussen 9u en 13u, bij het Afstammingscentrum, 9000 Gent, Rooigemlaan 532.

Kort na het sollicitatiegesprek zullen de eerst gerangschikte kandidaten nog een gesprek hebben met de teamleden/trajectbegeleiders van het Afstammingscentrum. Dat zal doorgaan op 20 feb. 2023, mogelijks online, tussen 16u en 17u30.

Gelieve CV en motivatiebrief te mailen naar ankie@afstammingscentrum.be

Solliciteren kan tot en met 5 feb. 2023, 20u.

 

Plaats van tewerkstelling

Rooigemlaan 532
9000 Gent

Inhoudelijke contactpersoon

Ankie Vandekerckhove
ankie@afstammingscentrum.be
0472846426Scroll naar top