jan
7
2012

Van educatie tot maatschappelijke activering: de multilevelbenadering

Rollen en functies, Sociaal-cultureel werken

Blog, Powerpoint, Video

Als sociaal-cultureel werker bereik je heel wat individuen die even uit de dagelijkse beslommeringen stappen om vanop een afstand te leren over zichzelf, hun omgeving en de relatie tussen beide. Dat is zeker het geval voor educatief medewerkers van vormingsinstellingen die cursussen, opleidingen, lezingen, bezoeken of aanverwante activiteiten aanbieden. Individuele deelnemers nemen op vrijwillige basis en in hun vrije tijd deel. Na de activiteit behoud je niet altijd een band met de deelnemer.

Naast het ondersteunen van de individuele ontplooiing, passend binnen onze educatieve functie, koesteren veel collega’s ook ambities met betrekking tot maatschappelijke activering. Trouw aan de specifieke missie van hun organisatie willen ze ook maatschappelijke veranderingen ondersteunen in de richting van een duurzame en solidaire samenleving.

Maar hoe verhouden persoonlijke ontplooiing en maatschappelijke verandering zich tot elkaar? En hoe kunnen we individuele leerprocessen zinvol verbinden met maatschappelijk engagement en actie? De multilevelbenadering die ontwikkeld werd binnen het expertisenetwerk van Flora vzw biedt alvast inspiratie.

Op 13 december 2011 verstrekte dr. Anne Snick tijdens een studiedag van Socius meer informatie over de multilevelbenadering. Je vindt haar presentatie hieronder.

[slideshare id=10655949&doc=flora-111221065554-phpapp02]

 

Een vertaling van die multilevelbenadering op maat van educatief werken in vormingsinstellingen vind je in ook in dit kort animatiefilmpje.

 


Marc Jans

Marc Jans

Scroll to Top