Vrijwillige inzet

Vrijwillige inzet is inherent verbonden met sociaal-cultureel werk. Maar ook vrijwilligerswerk is aan veranderingen onderhevig. Zowel organisaties als begeleiders van vrijwilligers of vrijwilligersgroepen worden geconfronteerd met andere vormen van engagement, met vrijwilligers die hun rol in werking en bestuur op nieuwe manieren invullen.

Sociaal-cultureel werkers en hun organisaties staan voor de uitdaging om vrijwilligers met een rijk en divers palet aan engagementen en verwachtingen te betrekken en te motiveren. Daarvoor moeten ze de nodige evoluties in hun organisatie en werking mogelijk maken. Denk maar aan het uitbouwen van een missiegedreven vrijwilligersbeleid en het vinden van manieren om vrijwilligers en vrijwilligersgroepen van vandaag en morgen op maat te begeleiden.

Foto: Mieke Vasseur - Socius

Basisvorming ‘Lokale vrijwilligersgroepen missiegedreven ondersteunen’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: WijKeuken Avansa Halle-Vilvoorde (Mieke Vasseur)

Vorming ‘Vrijwilligersbeleid in mijn beleidsplanningsproces’


Inschrijven

Deze activiteit is volzet. Neem contact op met de verantwoordelijke (zie hieronder) voor meer informatie.

Foto: Mieke Vasseur - Socius

Basisvorming ‘Verschillende types vrijwilligers ondersteunen’


Inschrijven


€140,00

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee

Foto: Mieke Vasseur - Socius

Collegagroep ‘Werken met vrijwilligers’


Inschrijven


€175,00

Ik ben rolstoelgebruiker
Ik ben doof
Ik ben slechtziend
Ik breng een begeleider/tolk mee
Ik breng een hulphond mee


Scroll to Top