Achtergrond bij de tool

Socius ontwikkelde de levensfasentool in 2017. Het is gebaseerd op het TRS-model van Joris Piot. Socius selecteerde in samenspraak met Joris Piot 9 van de 20 groepskenmerken uit het TRS-model.

PIJLER
TAAKProductAANPAKToebedelen van taken
RELATIEPeopleCONTACTDoorstroming van vrijwilligers
STRUCTUURProcedureREGELSInstellen en handelen volgens afgesproken regels
STRUCTUURProcedureVERGADERENVergaderen
TAAKProductVERHAALBewustzijn van de groepsmissie
TAAKProductACTIVITEITVariatie in activiteiten
TAAKProductAANPAKSamenwerken met anderen
STRUCTUURProcedureVERGADERENDeelnemen aan regionaal overleg van vereniging
STRUCTUURProcedureFUNCTIESBeroep doen op ondersteuning van vereniging

Via feedbackrondes bij begeleiders van vrijwilligersgroepen en verdere bijsturing valideerden we de tool.

In 2019 voerden we een update van de levensfasentool door. Vroeger kreeg je een globaal resultaat: als een vrijwilligersgroep autonoom scoorde, kreeg je op alle 9 bevraagde kenmerken de uitleg over een autonome groep. Maar ook in een vrijwilligersgroep die bijvoorbeeld nog verfrissende activiteiten organiseert (een autonoom kenmerk) kan de doorstroming van vrijwilligers langzaam stokken (een routineus kenmerk). Je zet dan best in op het kenmerk waarop de vrijwilligersgroep het minst openheid naar de omgeving vertoont.

Daarom krijg je nu zowel een globaal als een gedetailleerd resultaat van de levensfase per bevraagd kenmerk. Bovendien krijg je nu voor elk kenmerk ook concrete tips om de lokale groep op maat te ondersteunen.

Scroll to Top