Achtergrond

Sociaal-culturele professionals en organisaties staan voor grote uitdagingen bij de begeleiding van lokale vrijwilligersgroepen. Hoe kun je als begeleider vrijwilligersgroepen missiegedreven begeleiden? Hoe werk je een organisatiestrategie uit die begeleiders toelaat hun job haalbaar en impactgedreven in te vullen? Hoe krijg je als vrijwilliger beter zicht op de werking van jouw groep?

Wanneer je lokale vrijwilligersgroepen bestudeert, zie je verschillende levensfasen opduiken: de startende, autonome, routineuze en verstillende groep. Als groepsbegeleider pas je best jouw ondersteuning hierop aan, want afhankelijk van de fase waarin ze zich bevindt heeft elke groep haar eigen begeleidingsbehoeften.

Op deze site ga je aan de slag met de levensfasentool: een tool om snel zicht te krijgen op de levensfase waarin een vrijwilligersgroep zich bevindt. Je leert patronen in vrijwilligersgroepen herkennen en verkent wat jij als begeleider kunt doen om de handelingsmogelijkheden van groepen te vergroten. Als organisatie krijg je handvaten om een visie en strategie voor de begeleiding van lokale vrijwilligersgroepen te ontwikkelen of bij te sturen.

Voor wie

Deze website is bedoeld voor:

  • groepsbegeleiders van vrijwilligersgroepen die een beter zicht willen krijgen op de eigenheid van groepen zodat ze hun groepen op maat kunnen begeleiden;
  • stafmedewerkers of leidinggevenden die een visie en strategie willen ontwikkelen voor groepsbegeleiding in de organisatie;
  • vrijwilligers die de werking van hun lokale groep onder de loep willen nemen.

Door wie

Voor de ontwikkeling van de site baseerde Socius zich op het onderzoek Eat, love, volunteer: hoe vrijwilligers ondersteunen van Joris Piot (UCLL) naar de ondersteuningsbehoeften van vrijwilligersgroepen in sociaal-culturele organisaties en op de ervaringen uit de leertrajecten Afdelingsbegeleiding die Socius van 2016 tot 2019 jaarlijks organiseerde.

Scroll to Top