Belang

Groepsbegeleiders

Begeleiders van lokale vrijwilligersgroepen zijn belangrijke brugfiguren in jouw organisatie. Ze vertegenwoordigen jouw organisatie bij de vrijwilligersgroepen. Bijvoorbeeld, door de missie uit te dragen en bovenlokale activiteiten aan te bieden. Tegelijk vertegenwoordigen ze de vrijwilligersgroepen bij jouw organisatie. Bijvoorbeeld, door signalen uit de groepen door te geven en goede praktijken op te schalen.

Groepsbegeleider is een boeiende en veelzijdige job. Begeleiders ondersteunen groepen bij hun primaire proces van verenigen: ze zijn afwisselend procesbegeleider, klankbord, inspirator … Ze vergroten zo de handelingsmogelijkheden van groepen. Soms staan ze groepen bij in hun secundaire proces en vangen ze meer praktische vragen op over bijvoorbeeld verzekeringen, materiaal, financiering en wetgeving. Echt mensenwerk dus waarin het contact met vrijwilligers centraal staat.

Maar als begeleiders veel groepen onder hun hoede hebben, is het soms ook een zware job. Hoe ondersteun je jouw begeleiders als organisatie om de juiste keuzes te maken en hun focus te bepalen? Hoe ondersteun je hen om zich te verhouden tot uitdagende situaties als ze vaak alleen op verplaatsing zijn?

Organisatie

Als organisatie heb je er alle belang bij om ervoor te zorgen dat jouw begeleiders een haalbaar aantal groepen onder hun hoede hebben. In Eat, love, volunteer: hoe vrijwilligers ondersteunen geeft Joris Piot de richtlijn van ca. 30 groepen aan. Vooral begeleiders zorgen ervoor dat lokale vrijwilligersgroepen zich betrokken voelen op de organisatiemissie, de missie uitdragen en er een bijdrage aan leveren. Uit onderzoek van Joris Piot blijkt echter dat amper de helft van de trekkers van lokale groepen ervaart dat de organisatie betrokken is op hen.

Zorg voor een duidelijk kader waarbinnen begeleiders hun job op een impactgedreven manier kunnen invullen.

  • Hoeveel lokale vrijwilligersgroepen volgen begeleiders op?
  • Op welke groepen leg je als organisatie de focus bij de begeleiding? Hoe differentieer je hierin naar levensfase?
  • Welke begeleiding biedt jouw organisatie aan groepen en welke niet?
  • Hoe omkader je als organisatie je groepsbegeleiders?

Wil jij jouw organisatiestrategie met betrekking tot groepsbegeleiding ontwikkelen, evalueren of bijsturen? Bekijk dan zeker dit stappenplan.

Scroll to Top