Welke ondersteuning wil je groep vanuit de organisatie?

Wat is de rol van een begeleider in de verschillende levensfasen van een groep?

  • In een startende groep is de ondersteuning van een professionele begeleider erg welkom. De groep wenst voor bijna alles hulp. Fouten worden gezien als leermomenten.
  • In een autonome groep is fouten maken oké. Iets proberen en eruit leren is belangrijker. Ondersteuning vragen is dan ook een logisch gevolg van het aangaan van uitdagingen.
  • Een routineuze groep vraagt enkel bij onverwachte negatieve gebeurtenissen ondersteuning. Fouten maken tegen de routine ligt moeilijk.
  • Een verstillende groep wordt geconfronteerd met haar onvermogen om te veranderen door de goedbedoelde wervingscampagnes en bestuursvernieuwingen die de organisatie aanbiedt. De organisatie wordt ervaren als veeleisend: “We doen het niet goed, we moeten veranderen”. De organisatie verstoort de onbewuste onbekwaamheid door prikkels te geven naar innovatie, andere doelgroepen bereiken en bestuursvernieuwing. Deze prikkels zetten aan tot verbeteracties, die zelden leiden tot de gewenste verandering. Hierdoor verschuiven de trekkers naar bewust onbekwaam: “Het lukt ons niet, de anderen willen niet mee.”. De groep vraagt een tijdje veel ondersteuning, maar beslist uiteindelijk toch om liever gerust gelaten te worden.

Verdiep je in de levensfasentool.

Scroll to Top