Toepassingen

De levensfasentool geeft je snel een zicht op de levensfase waarin vrijwilligersgroepen zich bevinden. Het resultaat laat je toe om groepen op maat te begeleiden, om jouw werk haalbaar en impactvol in te vullen en om een sterke organisatiestrategie uit te tekenen.

Je kunt de levenfasentool op verschillende manieren gebruiken. Focus op een welbepaalde vrijwilligersgroep, monitor de groepen die jij zelf begeleidt of richt je op alle vrijwilligersgroepen die ondersteuning krijgen van jouw organisatie.

  1. Hanteer de levensfasentool om samen met een vrijwilligersgroep een stand van zaken op te maken van de werking en na te denken over mogelijke stappen tot verandering. Je kan de tool samen overlopen in een gesprek maar ook spelenderwijs inzetten: bv. via een ganzenbord (traject aflopen langs verschillende fases en groepskenmerken), door twister (positiebepaling) enz.
  2. Coach een vrijwilligersgroep om de levensfasentool autonoom in te zetten
    Joris Piot toonde in zijn onderzoek aan dat de meeste vrijwilligersgroepen zich aan de hand van de levensfasentool in dezelfde levensfase typeren als wanneer de organisatie dat doet.
  3. Zet de levensfasentool in om beter zicht te krijgen op de patronen in een welbepaalde vrijwilligersgroep.
  4. Zet de levensfasentool in om jouw vrijwilligersgroepen in te delen naar levensfase en je strategie rond het begeleiden van lokale vrijwilligersgroepen op te stellen en te monitoren. Vraag ondersteuning aan je organisatie: werk samen een organisatiestrategie voor groepsbegeleiding uit.
  5. Gebruik je archief om evoluties in je vrijwilligersgroepen op te volgen.
Scroll to Top