TRS-model

TRS-model: taak, relatie en structuur

Het levensfasenmodel biedt je als begeleider houvast om de vrijwilligersgroepen die je begeleidt in te delen. Joris Piot werkte in Eat, love, volunteer: hoe vrijwilligers ondersteunen een nog fijnmaziger instrument uit. Dat helpt je om groepskenmerken in vrijwilligersgroepen te herkennen en groepen op maat te begeleiden.

Het TRS -model is een interessante bril om te kijken naar wat er in een vrijwilligersgroep gebeurt. Het is gebaseerd op het PPP-model van Johan Hovelynck dat 3 P’s ziet: Product, People en Procedure.

Joris Piot vertaalde dit in zijn Taak-Relatie-Structuur model. Door in te zetten op de dimensies taak, relatie en structuur dragen groepen bij aan hun activiteiten en praktijken. Die zijn cruciaal om hun missie te kunnen realiseren.

Als je een activiteit wil organiseren, denk je na over hoe je met elkaar praat en hoe je beslissingen neemt. En je spreekt regels af.

Taak

Als je een activiteit wil organiseren, denk je na over het beoogde resultaat en de aanpak. Wat is je doelstelling? Hoe moet het eruitzien? Welke kwaliteit wil je? En hoe volhardend ben je?

Relatie

Als je een activiteit wil organiseren, denk je na over de afstemming op alle mensen van wie je inzet en betrokkenheid nodig hebt. Hoe houd je mensen betrokken? Hoe krijg en hou je iederéén aan boord? Hoe reageren mensen? Wie neemt veel het woord en wie weinig, wie neemt initiatief, wie neemt de leiding? Wat is de motivatie van mensen? Waarom zet iemand zich vrijwillig in, waarom willen mensen dat de activiteit lukt, waarom was iemand niet aanwezig op een vergadering?

Structuur

Als organisatie ben je altijd op zoek naar een evenwicht tussen de taakdimensie en de relatiedimensie. Dat is een vermoeiende zoektocht. Op een gegeven moment heb je nood aan structuur en afspraken. Dat is de structuurdimensie.

Je kan het TRS-model toepassen op een vrijwilligersgroep, een groepsbegeleider of een organisatie.

Foto: Digitaal verenigingsloket

TRS-model in een vrijwilligersgroep

Foto: Sien Verstraeten

TRS van de groepsbegeleider

Scroll to Top