Volop in evolutie

Vrijwillige inzet: loyaal in tijdelijke verbanden

We zetten ons met zijn allen minder vrijwillig in dan vroeger. Een hardnekkige vooronderstelling die niet klopt. Niet minder, wel anders. We kiezen voor een meer geïndividualiseerd engagement. Geen standaardbiografie binnen een bepaalde zuil. Wel een do-it-yourself-biografie die vorm krijgt door onze noden, motivatie, interesses, competenties en de combineerbaarheid met onze agenda. Geen shopgedrag, wel meer flexibele keuzes gericht op persoonlijke ontplooiing. We zijn vaker loyaal in tijdelijke verbanden. Onze relaties met een organisatie verschuiven van langdurig naar afgebakend in de tijd. Dé nieuwe vrijwilliger? Die bestaat niet. Ieder van ons geeft zijn betrokkenheid op hoogstpersoonlijke wijze vorm. En die betrokkenheid blijft intens en betekenisvol.

Meer weten over evoluties in vrijwillige inzet? Lees de blog Vrijwilligerswerk: niet minder maar anders.

Nieuwe vormen van verenigen: vaste en lossere verbanden

Sommige mensen engageren zich bewust langdurig en intensief binnen een organisatie. Als lokale vrijwilliger van een plaatselijke organisatieafdeling bijvoorbeeld. Anderen verkiezen minder hiërarchische, formeel geregelde vormen van vrijwillige inzet. Ze verbinden zich aan een idee of een missie, meer dan aan een organisatie. Horizontale en informele, losser georganiseerde initiatieven, zoals burgerinitiatieven, trekken ons omwille van de autonomie aan.

Begeleiders en hun organisaties spelen best in op die veelheid aan vaste en lossere organisatieverbanden. Wat helpt is om verenigen niet langer te zien als een doel (mensen samenbrengen), maar als een middel (tot maatschappelijke verandering).

Meer weten over toekomstgericht verenigen? Lees de blog Nieuwe vormen van verenigen: pionieren op een scharniermoment.

Scroll to Top