feb
8
2016

Wat is sociaal-cultureel volwassenenwerk?

Sociaal-cultureel werken

Blog, Powerpoint, Video

Het sociaal-cultureel volwassenenwerk is een sector waar heel wat sociaal-culturele praktijken worden opgezet en ondersteund. Centraal in deze praktijken staat ontmoeting, niet-formeel en informeel leren, gemeenschapsvorming en maatschappelijk engagement.

Het is een breed vertakt werkveld dat vaak opereert op het snijvlak van andere maatschappelijke domeinen, van lokaal tot internationaal. Ook al richt het zich voornamelijk op volwassenen in hun vrije tijd, toch is het vaak diep doorgedrongen in de verschillende levenssferen van mensen (werk, leefmilieu, wonen, welzijn…). Mensen nemen er vrijwillig aan deel, los van enig schoolverband of van enige beroepsopleiding. Deze sector maakt deel uit van het beleidsveld sociaal-cultureel werk.

Sociaal-culturele praktijken

Sociaal-culturele praktijken vind je overal: oude en nieuwe Vlamingen die samen aan tafel gaan om elkaar beter te leren begrijpen, deelnemen aan een lokale Letsgroep, samen tuinieren in een samentuin, ouders en leerkrachten die samen nadenken over de toekomst van de school, het opzetten van of deelnemen aan de campagne Een toekomst zonder armoede… . Sociaal-culturele praktijken ontstaan vanuit een bewogenheid van mensen voor een bepaald thema of maatschappelijk probleem. Vanuit die bewogenheid zoeken ze elkaar op om samen iets te doen. Voorbeelden van sociaal-culturele praktijken vind je:

Wil je kijken uit welke bouwstenen sociaal-culturele praktijken bestaan om zo ook zelf praktijken op te zetten en/of verder te ontwikkelen? Je leest er alles over in het document ‘Sociaal-culturele praktijken’.

Sociaal-cultureel werk

Maar sociaal-culturele praktijken zijn nog geen sociaal-cultureel werk. We spreken van sociaal-cultureel werk wanneer de sociaal-culturele praktijken een zekere mate van institutionalisering vertonen. Deze institutionalisering voltrekt zich via drie assen: formalisering, professionalisering en overheidsregulering. Je leert er alles over in onderstaande powerpoint.

[slideshare id=57368255&doc=introductievanscpnaarscvw-160122114218]

 

Sociaal-cultureel volwassenenwerk

Sociaal-cultureel volwassenenwerk is een onderdeel van het bredere beleidsveld sociaal-cultureel werk. Onder dit beleidsveld zit ook: sociaal-cultureel jeugdwerk, lokaal cultuurbeleid (openbare bibliotheken & cultuur- en gemeenschapscentra), amateurkunsten, circuskunsten, Vlaamse Gebarentaal.

Volgend filmpje introduceert je in de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk.


Emilie Van Daele

Emilie Van Daele

Scroll to Top