ABC

sociaal-cultureel werk

Belang van rollen en functies

Binnen het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk nemen de sociaal-culturele rollen en functies een belangrijke plaats in. Ze zijn centrale concepten in het decreet voor de afbakening van het sociaal-culturele veld en als kader voor de sociaal-culturele praktijk.

Foto: Socius

Vanuit hun missie en visie positioneren organisaties zich in de samenleving. Vanuit die maatschappelijke positie geven ze invulling aan hun drie rollen: de verbindende, de kritische en de laboratoriumrol. Erkende sociaal-culturele volwassenenorganisaties moeten volgens het decreet hun visie op deze rollen verduidelijken en aangeven hoe ze deze zullen waarmaken.

De sociaal-culturele rollen operationaliseren organisaties in praktijken. Die zijn zorgvuldig opgebouwd en vormgegeven omdat ze doelgericht veranderingsprocessen op gang willen brengen. Deze processen liggen aan de basis van de sociaal-culturele functies. Het decreet onderscheidt vier functies: de cultuurfunctie, de gemeenschapsvormende functie, de maatschappelijke bewegingsfunctie en de leerfunctie. Organisaties, behalve de organisaties die werken in een regio, kunnen zelf per beleidsperiode hun functies en functiemix bepalen.

Meer weten?

Scroll to Top