jan
28
2021

ZOOM: Barometer van de verenigingen 2020

Organisatiebeleid, Zakelijk beleid

Nieuws, Publicatie

België heeft een rijk verenigingsleven, een dicht weefsel van bijna 110.000 verenigingen die zich elke dag inzetten om banden te smeden tussen mensen en sociale cohesie en solidariteit te versterken. Elke dag opnieuw helpen medewerkers en vrijwilligers mensen in moeilijkheden, stimuleren ze creativiteit in onze leefomgeving, organiseren ze sportevenementen, debatten, culturele ontmoetingen…

Levendige verenigingen voeden onze democratie. Ze zijn daarnaast ook een belangrijke economische speler: in 2017 stelden ze 329.642 mensen tewerk. Het al kwetsbare ecosysteem van het verenigingsleven is midscheeps getroffen door de COVID-19-crisis en staat onder druk. Dat is een van de vaststellingen van de Barometer van de Verenigingen opgesteld op vraag van de Koning Boudewijnstichting.

Ipsos bevroeg 700 verenigingen die geregistreerd zijn op www.goededoelen.be (september-oktober 2020). Dit rapport geeft een stand van zaken van de financiële gezondheid van het verenigingsleven en vergelijkt de toestand met de vorige edities.

Je kan het rapport downloaden van de website van de Koning Boudewijnstichting.


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top