jun
29
2021

ZOOM: vrijwilligerswerk in België

Vrijwillige inzet

Nieuws, Publicatie

Wat omvat het vrijwilligerswerk in België? Om hoeveel personen gaat het? En welk profiel hebben deze vrouwen en mannen die zich vrijwillig inzetten? Op vraag van de Koning Boudewijnstichting onderzochten researchers van de UGent het belang van vrijwilligerswerk in België.

Ze komen tot één grote vaststelling: de vrijwillige inzet van burgers is van vitaal belang voor onze samenleving. Vrijwilligers komen niet-ingevulde behoeften in de samenleving op het spoor en proberen daar iets aan te doen. Ze zijn essentiële radertjes in onze democratie en hoeven zich daarbij niet te bekommeren om rentabiliteit. Vrijwilligerswerk is niet alleen goed voor de samenleving, het is dat ook voor de vrijwilligers zelf. Ze voelen zich nuttig, ze delen wat ze kennen en kunnen en ontwikkelen sociale en andere vaardigheden. Om al deze redenen ondersteunt de Koning Boudewijnstichting vrijwilligers en volgt ze de evolutie van het verenigingsleven – de sector waarin de overgrote meerderheid van de vrijwilligers actief is – op de voet.

Deze studie is gebaseerd op de resultaten van de enquête over de arbeidskrachten van de FOD Economie in 2019. Dit is al de tweede studie naar het vrijwilligerswerk in België – de eerste dateert van 2014. Fundamentele wijzingen aan de onderzoeksmethodologie leiden ertoe dat de studie van 2014 op een andere manier moet worden bekeken dan de studie van 2019.

Je kan de publicatie downloaden van de website van de Koning Boudewijnstichting.


Max Frans

Max Frans

Scroll to Top