Civiel actorschap in een wereld in verandering

Als missiegedreven organisatie wil je organisatie iets betekenen voor de samenleving. Daarom is het belangrijk om de maatschappelijke context waarin je werkt, goed te lezen. Daardoor kan je rekening houden met de verschillende krachten, actoren en ontwikkelingen. En het helpt je begrijpen wat er speelt in de samenleving en hoe die ontwikkelingen je organisatie en je praktijken kunnen beïnvloeden.

In een maatschappelijke contextanalyse breng je die ontwikkelingen in kaart waarmee je het best rekening houdt om je missie met sociaal-culturele praktijken te kunnen realiseren. Sommige ontwikkelingen zal je vanuit je missie en visie doelgericht willen beïnvloeden, anderen bepalen dan weer hoe je dat best aanpakt.

Deze kennisomgeving werd opgesteld ter ondersteuning van de beleidsplanning voor de beleidsperiode 2026-2030.

Wegwijzer maatschappelijke ontwikkelingen

Scroll to Top