ABC

sociaal-cultureel werk

Socius helpt je graag op weg door het ABC van het sociaal-cultureel werk.

Sociaal-cultureel werk kan op het eerste gezicht een ondoordringbaar kluwen lijken van termen, organisaties en praktijken. Maar schijn bedriegt.

Stapsgewijs vind je op deze site de informatie die je vertrouwd maakt met het sociaal-cultureel werk.

Scroll to Top