blog - 6 oktober 2021
Foto: Kathie Danneels

Waarom je het onder collega’s niet eens geraakt over burgerinitiatieven

“Vraag aan elke collega wat een burgerinitiatief is en je krijgt van iedereen een verschillend antwoord.” Zo maakte Bond Beter Leefmilieu tijdens onze veldverkenning ‘Burgerinitiatieven en de ondersteuning ervan’ duidelijk dat een gedeeld begrippenkade …

Publicatie - 11 oktober 2021
Sociaal-cultureel volwassenenwerk na corona

Sociaal-cultureel volwassenenwerk na corona

In opdracht van de Taskforce Relance Cultuur van minister Jambon en in samenwerking met Cultuurloket stelde Socius tijdens de zomer van 2021 het rapport ‘Sociaal-cultureel volwassenenwerk na corona’ op. Een rapport dat de veerkracht en kwetsbaarheid va …

Socius op Twitter