artikels - 20 augustus 2019

Magda Michielsens over emancipatie

In het politieke en maatschappelijke debat komt de term ‘emancipatie’ de jongste jaren erg vaak terug. Ook in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Maar waarover hebben we het precies? Download de bijdrage van prof. em. Magda Michielsens over emancipatie.

nieuws - 5 september 2019
Foto: Koen Broos iov. Socius

Boekvoorstelling & studienamiddag: De participatieve omslag. Over een democratie in transitie

Op 24 oktober stellen Filip De Rynck en Stef Steyaert hun boek ‘De participatieve omslag. Over een democratie in transitie’aan je voor. Na de boekpresentatie volgt een boeiende namiddag waarin we 3 casestudies in vijf ateliers onderzoeken.

Socius op Twitter