blog - 23 mei 2019

Waarom je missie en visie ook je mantra moeten zijn

Missie en visie. We spreken ze vaak in één adem uit. Voor onze sector zijn het ook belangrijke begrippen, zoals blijkt uit het nieuw wettelijk kader waarin ze letterlijk tientallen keren voorkomen. Maar wat betekenen deze termen precies? In de literatuur vinden we geen eenduidige invulling. Daarom is het zinvol om een focus te kiezen en zo een en ander scherp te stellen.

artikels - 21 mei 2019

Diversiteit en sociaal-cultureel werk: een vurig pleidooi voor ambitie én nuance

Meer dan 30 jaar werkte Bea Elskens met hart en ziel in de sociaal-culturele sector. In maart vertrok ze bij Socius voor een welverdiend pensioen. In dit artikel van Naima Charkaoui deelt Bea haar jarenlange ervaring en schetst ze de hefbomen en valkuilen voor sociaal-culturele werkers en organisaties in hun omgang met superdiversiteit. Een zoektocht naar nuance.

artikels - 20 mei 2019
Foto: Lynn Delbeecke iov. Socius

Yakoub & Zemni over de inclusieve maatschappij

In het politieke en maatschappelijke debat komt de term ‘inclusie’ de jongste jaren erg vaak terug. Ook in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Maar waarover hebben we het precies? Download de bijdrage van Yakoub & Zemni over de inclusieve maatschappij.

Socius op Twitter