blog - 18 juni 2019

Rollen en functies: twee kanten van dezelfde medaille?

Het nieuwe decreet bakent onze sector af op basis van een aantal rollen en functies. Maar hoe weet je nu of je met sociaal-cultureel werk te maken hebt en niet met pakweg welzijnswerk of de opleidingswereld? Het antwoord ligt in het specifieke samenspel tussen de sociaal-culturele rollen en functies die vervat zitten in de praktijken van organisaties.

nieuws - 29 juni 2019
Foto: Sam Gilbert iov. Socius

Wij zoeken 2 stafmedewerkers

We zijn momenteel op zoek naar twee stafmedewerkers (m/v/x) die instaan voor de praktijkondersteuning en praktijkontwikkeling in het sociaal-culturele werkveld.

artikels - 17 juni 2019
Foto: Lynn Delbeecke iov. Socius

Erik Paredis over de duurzame samenleving

In het politieke en maatschappelijke debat komt de term ‘duurzaamheid’ de jongste jaren erg vaak terug. Ook in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Maar waarover hebben we het precies? Download de bijdrage van Erik Paredis over de duurzame samenleving.

Socius op Twitter