blog - 6 juni 2019

3 waardevolle inzichten voor jouw raad van bestuur

Ben je voorzitter of bestuurder in de raad van bestuur van een sociaal-culturele organisatie? Of bereid je als leidinggevende de vergaderingen voor? Dan heb je ongetwijfeld al gehoord van de bepalingen van goed bestuur volgens het laatste decreet en van de nieuwe vennootschapswetgeving die op 1 mei van kracht ging. Eén ding is zeker: het is geen ‘business as usual’ meer. Wat komt er als bestuurslid op jou af? En waarop moet je nu écht letten? In deze blog zetten we een paar belangrijke basisinzichten voor jou op een rijtje.

nieuws - 11 juni 2019
Foto: Vlaamse Gemeenschap

Sjablonen meerjarenbegroting en beoordelingselementen en -criteria

Vorige week publiceerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media het sjabloon voor de meerjarenbegroting, de handleiding bij het sjabloon over de meerjarenbegroting en het sjabloon met betrekking tot de beoordelingselementen en -criteria.

artikels - 20 mei 2019
Foto: Lynn Delbeecke iov. Socius

Yakoub & Zemni over de inclusieve maatschappij

In het politieke en maatschappelijke debat komt de term ‘inclusie’ de jongste jaren erg vaak terug. Ook in het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk. Maar waarover hebben we het precies? Download de bijdrage van Yakoub & Zemni over de inclusieve maatschappij.

Socius op Twitter