Prijspolitiek

Socius wil een toegankelijke en kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden en zijn werking realiseren binnen een gezond financieel kader. Daarom hanteren we bepaalde richtlijnen voor de prijszetting en toegankelijkheid van onze publieksactiviteiten.

Open aanbod

We vragen voor initiatieven uit ons open aanbod een standaarddeelnameprijs van 35 euro per dagdeel, zowel voor onze offline als online activiteiten. Als we beroep doen op ‘externe expertise’ kan dit leiden tot een hogere deelnameprijs. We behouden ons ook het recht voor om een aparte deelnameprijs te voorzien voor deelnemers van buiten het sociaal-cultureel volwassenenwerk.

Onze deelnameprijs mag geen belemmering vormen voor stakeholders om te participeren aan onze initiatieven. Als dit wel zo is vragen we je met ons contact op te nemen zodat we in overleg je deelname toch kunnen realiseren.

Bij de vormingen die we aanbieden gaat onze aandacht uit naar de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.

We willen de deelname van doven en slechthorenden aan ons aanbod garanderen. Daarom voorzien we in onze begroting jaarlijks een bedrag ter waarde van 100 tolkuren (en dossierkosten). Doven en slechthorenden kunnen bij de inzet van een tolk Vlaamse gebarentaal een beroep op ons doen voor een begrensde tussenkomst per deelnemer.

Bij het online inschrijven kan je aanduiden of je rolstoelgebruiker, doof of slechtziend bent. Net zoals je kan aangeven of je in het gezelschap komt van een begeleider/tolk of hulphond. Wens je te participeren aan onze activiteiten maar heb je nood aan een gepaste ondersteuning? Neem even contact met ons op zodat we samen kunnen bekijken hoe we jou deelname kunnen mogelijk maken.

Vraaggestuurde werking

Met onze vraaggestuurde werking staan we ter beschikking voor advies en begeleiding op maat. We willen dit voor zoveel mogelijk sectororganisaties doen.

Erkende organisaties uit de sector van het sociaal-cultureel volwassenenwerk kunnen tot 5 dagdelen per kalenderjaar beroep doen op deze dienstverlening. Het eerste dagdeel is gratis. Vanaf het tweede dagdeel factureren we 50 euro per dagdeel.

Voor organisaties die niet tot de sector van het erkend sociaal-cultureel volwassenenwerk behoren, bekijken we per aanvraag de kostprijs.

Annulatie van deelname

Ben je ingeschreven voor een activiteit maar kan je door omstandigheden niet aanwezig zijn, dan heb je in specifieke gevallen recht op terugbetaling van de deelnamekosten:

  • bij annulatie meer dan 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit of bij melding van ziekte met attest, maken we een creditnota op en storten we het betaalde bedrag voor deelname terug
  • bij annulatie minder dan 5 werkdagen voor aanvang van de activiteit of bij niet-deelname, betalen we je deelnamekosten niet terug
Scroll to Top