Organisaties

Maar liefst 129 door de Vlaamse overheid erkende organisaties zetten zich elke dag met een kritische blik en veel enthousiasme in voor een betere samenleving en voor participatie van iedereen. Want dát is de essentie van sociaal-cultureel werk.

Van deze 129 erkende organisaties zijn er 116 actief op landelijk niveau. Dit wil zeggen dat hun werking zich richt op het volledige Nederlandse taalgebied, vaak met inbegrip van Brussel. De 13 Avansa-organisaties werken regionaal.


ADR-Vlaanderen

AIF+, Actieve Interculturele Federatie +

Scroll to Top