nov
25
2018

gemeen.d

Artikel 3 van het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk (juli 2017) onderlijnt het belang van een rist van begrippen: waarden, rechten en vrijheden, pluralisme, solidariteit, inclusie, duurzaamheid, emancipatie en de civiele maatschappij.

“Dit decreet heeft tot doel om in het domein van het sociaal-cultureel volwassenenwerk organisaties te subsidiëren die, vanuit een civiel perspectief en met respect voor de gemeenschappelijke sokkel van waarden, fundamentele rechten en vrijheden, een betekenisvolle bijdrage leveren aan de emancipatie en dialoog van mensen en groepen én aan de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving door sociaal-culturele participatie en gedeeld burgerschap van volwassenen te bevorderen en gedeelde samenlevingsvraagstukken tot publieke zaak te maken. Hiervoor ontwikkelen en verspreiden zij praktijken die hierop een werkend antwoord kunnen bieden.”

Tal van concepten in dit artikel vroegen om verduidelijking. Ze lokken maatschappelijk debat en controverse uit. Maar waar staan ze voor? In Gemeen.d laat Socius negen deskundigen aan het woord. Niet om hun mening te geven, wel om onze blik met diepere inzichten te verruimen. Om sociaal-cultureel werkers toe te laten een visie te vormen en te onderbouwen. Zo nodigen we iedereen uit om samen met ons deze denkoefening te maken en dit belangrijke debat aan te gaan.

Inhoudstafel

 • Gemeenschappelijke sokkel van waarden – Johan Braeckman
 • Rechten & vrijheden – Koen Lemmens
 • Pluralisme – Patrick Loobuyck
 • Solidariteit – Stijn Oosterlynck
 • Inclusie – Joachim Ben Yakoub & Sami Zemni
 • Duurzaamheid – Erik Paredis
 • Emancipatie – Magda Michielsens
 • Burgerschap & civiele maatschappij – Gie Van den Eeckhaut
 • Dhont, Fred (red.)
 • 2018
 • gratis

Scroll to Top