Amarant

Zebrastraat 30/001
9000 Gent
09 269 17 45
info@amarant.be
http://www.amarant.be

Amarant wil de aanwezigheid van kunst en cultuur vanzelfsprekend maken in de maatschappij, ook op plekken waar dat minder evident is. We geloven immers dat we via kunst en cultuur tot een meer solidaire, inclusieve en kritische samenleving komen.

Samen met burgers en gemeenschappen organiseren we verschillende leertrajecten en duurzame projecten om een leerecologie te bouwen waarin we meerstemmige perspectieven centraal stellen. Op die plek bouwen we samen met burgers een forum, een platform voor sociale verandering. Tijdens deze processen gebruiken we kunst en cultuur als vertrekpunt. We organiseren ontmoetingen, stretchen de aanwezige begrippenkaders, dagen de norm uit en geven ruimte aan dialoog om de eigen referentiekaders te verrijken.

Scroll to Top