Avansa Kempen

Prins Boudewijnlaan 9 bus 2
2300 Turnhout
014 41 15 65
kempen@avansa.be
https://avansa-kempen.be/

Avansa Kempen is één van de dertien Avansa-centra in Vlaanderen en Brussel.

We werken pluralistisch en gaan voor een wereld die beter scoort op het vlak van duurzaamheid, inclusie, solidariteit en gelijkwaardigheid.

We brengen mensen samen en zetten in op praktijken die participatie verhogen en engagement, burgerschap en verantwoordelijkheid stimuleren. Zo werken we aan concrete maatschappelijke veranderingen en creëren we een meer democratische en vooral veerkrachtige samenleving.

Hier in de Kempen doen we aan sociaal-cultureel volwassenenwerk in het Turnhoutse arrondissement.

Wij zijn er voor burgers, organisaties en beleid. Samen werken we projecten uit die het samenleven hier verbeteren.

Dat doen we op verschillende manieren:

  • we begeleiden burgers en organisaties in langlopende trajecten of zetten campagnes op touw
  • we organiseren debatten of samenkomsten, of
  • we geven advies.
Scroll to Top