Avansa regio Antwerpen

Samen schrijven we een harmonieus samenlevingsverhaal in regio Antwerpen.

Onze samenleving heeft nood aan warme verhalen. Opbouwende verhalen, die ervoor zorgen dat er meer mensen aan boord blijven. Avansa regio Antwerpen steunt overheden en groepen in het schrijven van zo’n verhalen. Dat doen we door groepswerkingen op te zetten en participatietrajecten te begeleiden. Op deze site ontdek je hoe we je kunnen helpen.

We richten ons tot alle volwassen inwoners van ons werkingsgebied in hun vrije tijd, met bijzondere aandacht voor maatschappelijk kwetsbare groepen.

Onze medewerkers zwermen alle dagen uit over ons werkingsgebied dat samenvalt met de 30 steden en gemeenten van het arrondissement Antwerpen.

We zijn een pluralistische organisatie, erkend en gesubsidieerd op het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenwerk (2017).

Scroll to Top