Avansa regio Gent

Visserij 106/1
9000 Gent
09 224 22 65
info@avansa-regiogent.be
https://avansa-regiogent.be/

Avansa regio Gent vzw is één van de dertien volkshogescholen in Vlaanderen, die zorgen voor een samenhangend aanbod aan educatieve activiteiten voor een breed publiek, buiten het schoolse of het beroepsgerichte circuit. Daarnaast richten we ons op participatieve projecten en vrijwilligersbeleid.

Avansa werkt samen met alle andere aanbieders van vorming en zorgt mee voor de bekendmaking van de activiteiten.

 

Scroll to Top