Co-Searching

Visitatiestraat 161
9040 Sint-Amandsberg

info@co-searching.be
http://www.co-searching.be

Co-Searching bouwt bottom-up aan een gemeenschap van werkzoekenden die elkaar versterken op weg naar een duurzame job. Dit is geen eenrichting verhaal waarbij professionals eenzijdig werkzoekenden versterken maar wel een verhaal van samenwerking. Door het bouwen van een vrijwilligerswerking van werkzoekenden kunnen we een werking uitbouwen voor én door werkzoekenden. We zetten werkzoekenden aan het roer van hun eigen loopbaan en zetten volop in op zelfsturing.

Intrinsieke motivatie is hierbij het codewoord dat als een rode draad door onze activiteiten en werking loopt. Bij alles wat we doen, zetten we in op het stimuleren van intrinsieke motivatie bij werkzoekenden door middel van onze eigen Co-Searching methodiek. Dit een methodiek gestoeld op de Zelfdeterminatietheorie en peer-learning.

Scroll to Top