De Landgenoten

Regine Beerplein 1 1 bus E305
2018 Antwerpen
03 286 92 77
contact@delandgenoten.be
https://www.delandgenoten.be

De Landgenoten, private stichting, werkt nauw samen met De Landgenoten CVSO om landbouwgrond te verwerven en te verhuren aan bioboeren. Dat is de missie die De Landgenoten zich stelt als antwoord op de huidige maatschappelijke context, waarin landbouwgrond onvoldoende beschermd wordt. Daardoor wordt landbouwgrond steeds duurder en niet langer toegankelijk voor agroecologische boeren die voor ons voedsel willen zorgen. Tegenover de tendens van steeds grotere, kapitaalintensieve boerderijen die eerder aanleunen bij de agro-industrie, wil De Landgenoten boerderijen ondersteunen die een ecologisch verantwoorde landbouw bedrijven op mensenmaat. Zo steunen burgers een landbouw van de toekomst die bodemvruchtbaarheid opbouwt en mensen weer verbindt met de aarde en de ander.

Scroll to Top