De Transformisten

Edinburgstraat 26
1050 Elsene
02 894 46 15
info@detransformisten.be
https://www.detransformisten.be/

De Transformisten werkt aan een samenleving waarin iedereen goed en kwaliteitsvol kan leven binnen de grenzen van mens en planeet. We inspireren het brede publiek tot een duurzame levensstijl.  We ondersteunen en verbinden veranderaars die zo’n samenleving in de praktijk brengen en stimuleren beleidsmakers om het juiste kader te scheppen.
De Transformisten stelt overconsumptie in vraag en zet het goede leven centraal. We geloven in een inclusieve samenleving waarin economische groei niet langer een doel op zich is en we geloven in sufficiëntie als strategie. We geloven in de kracht van een positief verbindend narratief. Onze activiteiten stimuleren het hergebruiken, herstellen en delen van spullen.

Scroll to Top