De Vormers

Haachtsesteenweg 579
1030 Schaarbeek
02 246 31 11
info@devormers.be
https://devormers.be/nl/

De Vormers brengen mensen samen om hun kennis, inzichten en competenties te versterken.

Door versterking van kennis, inzichten en competenties krijgen deelnemers meer greep op hun leef- en werkomgeving en kunnen ze constructief deelnemen aan het publieke debat rond levenskwaliteit, sociale, rechtvaardige en duurzame transitie, een eerlijke verdeling van inkomen en vermogen en de impact van digitalisering en robotisering op mens en samenleving.

Door ontmoeting slaan we bruggen tussen diverse groepen, door uitwisseling groeit begrip, samenwerking en een gedeelde visie op de samenleving en de toekomst. Leergroepen groeien samen in het proces van zien, oordelen en handelen.

Zo krijgt individuele drang naar actie en zeggenschap de kracht en de gedragenheid om maatschappelijke verandering vorm te geven.

Scroll to Top