De Wakkere Burger

Priemstraat 51
1000 Brussel
02 274 24 01
dwb@dewakkereburger.be
http://www.dewakkereburger.be

Een dienst voor lokale besturen, adviesraden en burgerinitiatieven met betrekking tot een op informatie en participatie gesteunde beleidsontwikkeling.

Activiteiten: tijdschrift Terzake, inspraakbegeleiding, documentatiecentrum, onderzoek/advies, vorming, sensibilisering.

Scroll to Top