Dito

Sint-Jansstraat 32
1000 Brussel
02 515 02 62
info@ditovzw.be
https://www.ditovzw.be/

Doel Dito vzw: mensen met een handicap samenbrengen en hen een waaier van sociaal-culturele activiteiten aanbieden, hun belangen verdedigen via informatie en vorming over beleidsontwikkelingen, hulp bij individuele dossiers.

Scroll to Top