Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen – FZO-VL

Dampoortstraat 33-35
9000 Gent
09 235 26 30
info@fzovl.be
http://www.fzovl.be

FZO is een pluralistische en multi-etnische organisatie. FZO ijvert voor volwaardig burgerschap van de migranten. FZO verenigt die zelforganisaties die haar doelstellingen onderschrijven en naleven en ondersteunt ze om ze beter te laten functioneren.

FZO wil als gesprekspartner optreden ten opzichte van de verschillende overheden.

Scroll to Top