Gezinsbond

Arduinkaai 16
1000 Brussel
02 507 89 44
scw@gezinsbond.be
http://www.gezinsbond.be

De Gezinsbond is een pluralistische organisatie die zich inzet voor alle gezinnen – ongeacht hun samenstelling (groot, klein, gehuwd, samenwonend, nieuw samengesteld… ) – in Vlaanderen en Brussel.
Met 200 000 aangesloten gezinnen zijn we grootste gezinsbeweging in Vlaanderen. Samen met de inzet van meer dan 10 000 vrijwilligers willen we:

  • gezinnen met elkaar verbinden
  • de solidariteit tussen de gezinnen bevorderen
  • gezinnen ondersteunen
  • de belangen van de gezinnen behartigen
  • ijveren voor een gezins- en kindvriendelijke samenleving
Scroll to Top