Hart boven Hard

Reimond Stijnsstraat 72
1080 Sint-Jans-Molenbeek

info@hartbovenhard.be
http://www.hartbovenhard.be

Sinds haar start in 2014 streeft burgerbeweging Hart boven Hard naar een herwaardering van de mens en zijn grondrechten in het hart van de samenleving: waarde boven winst, ieders recht op een menswaardig bestaan (Artikel 23 van de grondwet) vóór de scheve wetten van de beurs en het profijt van een kleine minderheid. Tegenover de harde woorden op sociale media stellen we een hart voor mensen voorop. Letterlijk luidt onze missie:

Hart boven Hard wil een inclusieve en duurzame samenleving helpen creëren, waarin de waarde van mensen voorgaat op het pure streven naar winst. 
We bewegen en verbinden burgers over maatschappelijke thema’s en sectoren heen om hun gedeelde bekommernissen creatief te uiten én de samenleving te winnen voor het realiseren van alternatieven. Zo beoefenen we de participatieve democratie die we graag meer willen zien.

Hoewel Hart boven Hard vooral bekend is van zijn mediagenieke beginmaanden als anti-austerity protestbeweging en zijn jaarlijkse kleurrijke Grote Parades met telkens 15 000 tot 20 000 manifestanten voor een andere samenleving, gaat er veel meer achter schuil:

  • 25 lokale groepen van Torhout tot Turnhout met allerlei initiatieven rond sociale cohesie
  • 34.000 sympathisanten op Facebook
  • nationale thematische werkgroepen (Diversiteit, Zorg om Zorg, Wonen) en projectgroepen (Move Your Money, Door to Door)
  • breed gedeelde infoanimatiefilmpjes rond ongelijkheid of eerlijke belastingen
  • creatieve acties zoals de Langste Tafel (2017), een gehackte Metro met enkel positief nieuws (2016) of de reizende Tina & Tamara Kerstrevue (2018).
  • Check ook changez.be (2018) of rightsnow.be (2019) voor de constructieve aandacht van Hart boven Hard voor concrete alternatieven.
Scroll to Top