Humanistisch Verbond – HVV

Doel van het Humanistisch Verbond: verspreiden en promoten van humanistische waarden en principes van vrij onderzoek, kritisch denken en vrijheid van meningsuiting, en werken aan een solidaire, verdraagzame, inclusieve democratische samenleving via sociaal-culturele initiatieven ontplooid door vrijwilligers verenigd in lokale afdelingen.

Programma waarin volgende functies aan bod komen: gemeenschapsvormende functie, leerfunctie, culturele functie, maatschappelijke bewegingsfunctie.

Scroll to Top